Helaas is het faillissement van een bedrijf soms niet meer te voorkomen. Vaak gebeurd dit wanneer een bedrijf op financieel gebied er niet meer bovenop kan komen. Faillissement betekent echter niet gelijk dat het bedrijf stopt met bestaan. Zo zijn er namelijk meerdere mogelijkheden waardoor het bedrijf nog een nieuwe kans krijgt op de markt. Dit wordt ook wel doorstart na faillissement genoemd, maar dit betekent niet dat het bedrijf op dezelfde voet verder kan. Het bedrijf zal aanpassingen moeten doen en worden gereorganiseerd als ze niet weer in dezelfde situatie willen belanden.

Hoe gaat faillissement in zijn werk?

Wanneer een bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen dreigt het failliet te gaan. Echter is het bedrijf zelf niet de enige die zijn faillissement aan kan vragen. Zo zijn er nog drie andere partijen die dit kunnen doen, namelijk de schuldeisers van uw bedrijf, het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Wanneer een van deze vier partijen faillissement heeft aangevraagd moet je als bedrijf zijnde voor de rechter komen om je ofwel te verweren ofwel om te bevestigen dat je niet meer aan je verplichtingen kan voldoen. De rechtbank bepaalt uiteindelijk of het faillissement wordt doorgezet. Mocht dit zo zijn dan zijn er nog wel mogelijkheden voor een doorstart.

Hoe maak je een doorstart?

De door de rechtbank toegewezen curator zal het faillissement beheren en zal dus ook degene zijn die de doorstart voor het bedrijf in gang moet zetten. Hiervoor is het wel van belang om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, aangezien er dan zoveel mogelijk waarde van het bedrijf kan worden behouden. Wanneer de curator het proces in gang zet zal het bedrijf volledig of deels worden verkocht aan de hoogste bieder. Vanaf dan is het bedrijf in handen van deze koper en zal hij of zij beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het behouden van werknemers en het reorganiseren van het bedrijf.