Techfondsen winnen op verdeelde beurzen VS

Techfondsen winnen op verdeelde beurzen VS

Daardoor sloot technologiebeurs Nasdaq 0,9% hoger. De Dow Jones-index daalde juist 0,6%. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,04%.

De beleidsmakers van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, lieten woensdagavond na afloop van hun tweedaagse vergadering weten dat ze in 2023 de rente verwachten te verhogen en dat is sneller dan voorzien. Ook de coronasteunmaatregelen worden daarom wat sneller afgebouwd.

Beleggers schrokken daar aanvankelijk van, maar zetten de vrees donderdag van zich af en kozen toch weer voor hardgroeiende techfondsen. Internetgigant Amazon (+2,1%) en chipmaker Nvidia (+4,8%) profiteerden van deze trend. Chipproducent AMD werd 5,6% hoger gezet na berichten dat de Europese Unie geen bezwaar heeft tegen de overname van Xilinx (+ 4,9%) door dat bedrijf.

CureVac zwaar onderuit

Het Duitse biotechbedrijf CureVac kelderde echter 39%. Het coronavaccin van het bedrijf bleek slechts 47% effectief bij een test. Daarbij wijst CureVac erop dat van de proefpersonen vrijwel niemand meer de alfa-variant van het coronavirus had.

De prijs van koper daalde tot de laagste stand in twee maanden en daardoor gingen ook mijnbouwbedrijven omlaag. Freeport McMoRan verloor 5,2%. Newmont ging 7% omlaag.

Meer WW-aanvragen

De Amerikaanse uitkeringsaanvragen stegen onverwacht naar 412.000 nadat de eerste vier staten de extra corona-uitkeringen hadden stopgezet. De verwachting is dat de toename een tijdelijke hobbel is en dat het aantal uitkeringsaanvragen de daling die in februari begon, voortzet.werden tot 0,4 procent hoger gezet.

Analyse: polder behoorlijk kritisch op flexakkoord

Analyse: polder behoorlijk kritisch op flexakkoord

Ze liepen nog net niet in polonaise door het hoofdkwartier van de Sociaal-Economische Raad (SER). Voor de top van de vakbonden voelt het sluiten van het flexakkoord als een grote overwinning. Wie zijn oor te luisteren legt in de rest van de polder ontdekt dat de oorlog nog lang niet gewonnen is.

Veel deeltijd-werklozen willen meer werken

Veel deeltijd-werklozen willen meer werken

Veel werkenden die minder dan 12 uur per week werken, willen wel meer.

Veel werkenden die minder dan 12 uur per week werken, willen wel meer.

Amsterdam – Met de officiële werkloosheid mag het dan ondanks de coronacrisis behoorlijk meevallen, dat betekent nog niet dat alles goed gaat op de arbeidsmarkt. Het aantal deeltijd-werklozen, werkenden die graag meer uren zouden willen maken, is in het afgelopen jaar fors gegroeid.

Rente in VS kan eerder omhoog dan gedacht

Rente in VS kan eerder omhoog dan gedacht

Fed-voorzitter Jerome Powell

Fed-voorzitter Jerome Powell

Amsterdam – De dollar, de rente op Amerikaanse schuld, beleggers op Wall Street: alles kwam woensdagavond in beweging door de Amerikaanse centrale bank. Die is namelijk zo positief over de economie van de VS, dat de steun misschien wel een stapje minder kan.

Verzoek om rapport over seksuele intimidatie bij Microsoft

Verzoek om rapport over seksuele intimidatie bij Microsoft

De investeerder heeft al meerdere grote bedrijven onder druk gezet over kwesties als beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en tussen etnische groeperingen. Nu wil het van Microsoft jaarlijks een rapport met de resultaten van onderzoek naar beschuldigingen tegen leidinggevenden, onder wie dus Gates. Ook wil de investeerder weten welke maatregelen zijn genomen om werknemers en leidinggevenden verantwoordelijk te houden. Doorgaans houdt Microsoft zijn jaarlijkse vergadering aan het einde van het jaar.

Volgens Arunja Capital kan seksuele intimidatie en discriminatie op basis van geslacht schadelijk zijn voor de aandeelhouderswaarde. Het zou een hoger verloop, lagere productiviteit, meer absenties en hogere ziekteverzuimkosten in de hand werken”, zo wordt in de resolutie gesteld.

Na de aankondiging van Gates dat hij en zijn vrouw, Melinda French Gates, gaan scheiden, doken er berichten op over mogelijk ongepast gedrag van de voormalige directeur ten opzichte van Microsoft-medewerkers. Het bedrijf erkende dat het in 2019, toen Gates in de raad van bestuur van Microsoft zat, een klacht heeft ontvangen en dat hij in 2000 heeft geprobeerd een relatie te beginnen met een werknemer.

Het bestuur van Microsoft heeft dit onderzocht. Maar het onderzoek is niet afgerond omdat Gates vorig jaar is teruggetreden als bestuurder. Hij blijft wel aan als adviseur. Microsoft-president Brad Smith zei eerder dat hij in zijn nieuwe rol contact zal houden met werknemers, maar alleen als dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Smith zei ook dat er de afgelopen twee decennia veel is veranderd bij Microsoft rond kwesties als seksuele intimidatie. „Het Microsoft van 2021 is heel anders dan het Microsoft van het jaar 2000”, zei hij. Het techconcern was niet direct bereikbaar voor commentaar op de resolutie.

Wall Street doet stapje terug op weg naar Fed-besluit

Wall Street doet stapje terug op weg naar Fed-besluit

De Dow Jones-index sluit 0,3% lager bij een stand van 34.299 punten. De brede S&P 500-index zakt 0,2% naar 4246 punten. Technologiebeurs Nasdaq gaat 0,7% omlaag.

Eerder zei de Amerikaanse centrale bank voorlopig nog geen rentestap te verwachten. Maar de laatste tijd gaat het redelijk met de Amerikaanse economie als gevolg van het steunpakket van de overheid en de snelle vaccinatiecampagne, waardoor beperkende maatregelen kunnen worden opgeheven. Onlangs bleek bovendien dat de inflatie hard is opgelopen. Daardoor dreigt oververhitting en de Fed zal dus met een goede uitleg moeten komen als de koepel van centrale banken geen wijzigingen wil doorvoeren in zijn monetaire beleid.

Boeing

Het aandeel Boeing gaat 0,6% vooruit. De EU en de VS hebben de strijdbijl begraven over het oneerlijk bevoordelen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer en branchegenoot Airbus.

Citigroup raakt 1,8% kwijt. De EU heeft hen volgens zakenkrant Financial Times op de schuldmarkt uitgesloten bij de lucratieve verkoop van obligaties als onderdeel van het Europese herstelfonds van honderden miljarden euro’s.

Apple koerst 0,6% lager. De Britse markttoezichthouder CMAgaat nader onderzoek doen naar de sterke machtspositie van het techconcern bij besturingssystemen voor mobiele telefoons en bij appstores.

Analyse: aanklager Ralph Hamers tegenstander vervolging personen

Analyse: aanklager Ralph Hamers tegenstander vervolging personen

Aanklager en advocaat generaal Miranda de Meijer.

Aanklager en advocaat generaal Miranda de Meijer.

Amsterdam – Wat valt te verwachten van een aanklager die precies een jaar geleden namens het Openbaar Ministerie in de klachtprocedure tegen de niet-vervolging van Ralph Hamers bij het Haags gerechtshof de klagende claimstichting SOBI nog voor gek verklaarde?

DNB verwacht na coronacrisis vlot en krachtig economisch herstel

maandag, 14. juni 2021 – 13:55 Update: 14-06-2021 14:16
Groei zet door

‘Het krachtige en vlotte herstel leidt naar verwachting tot een bbp-groei van 3,0% in 2021. Het herstel zet volgend jaar sterk door met een groei van 3,7%, waarna de groei in 2023 normaliseert tot 1,9%’, aldus DNB.

Economisch herstel trekt stevig aan vanaf tweede kwartaal 2021

Uitgangspunt van de raming is dat de contactbeperkende maatregelen vanaf mei 2021 geleidelijk worden versoepeld en dat dergelijke maatregelen vanaf begin 2022 niet meer nodig zijn, vanwege grootschalige vaccinatie. In lijn met de versoepelingen trekt het economische herstel naar verwachting sterk aan vanaf het tweede kwartaal van 2021, vooral gedreven door de particuliere consumptie. 

‘Vooruitzichten duidelijk gunstiger’

Vergeleken met een half jaar terug zijn de vooruitzichten duidelijk gunstiger geworden, ondanks dat de pandemie en de contactbeperkende maatregelen zich ongunstiger hebben ontwikkeld dan in december jl. verwacht. In het vierde kwartaal van 2021 overtreft het bbp naar verwachting zijn niveau van kort voor de pandemie. Het voorziene herstel verloopt daarmee vlotter dan na de financiële crisis van 2008.

Werkloosheid komt niet boven 4,5%

Als de overheidssteun na het derde kwartaal van dit jaar wordt afgebouwd, zal de werkgelegenheid eerst licht afnemen, waarna deze in de loop van 2022 flink aantrekt. Doordat banen dan makkelijker te vinden zijn, zullen meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt, wat tijdelijk leidt tot een hogere groei van het arbeidsaanbod. Hierdoor zal het werkloosheidspercentage stijgen van 3,6% dit jaar tot 4,5% volgend jaar. Door het verdere economische herstel daalt de werkloosheid daarna weer, tot 4,1% in 2023.

Hogere inflatie

De inflatie stijgt naar verwachting van 1,1% in 2020 tot 1,5% in 2021, mede als gevolg van een hogere olieprijs. In 2022 blijft de inflatie steken op 1,5% en in 2023 neemt de inflatie toe tot 1,8%, in lijn met de oplopende krapte op de arbeidsmarkt.

Aan de raming gerelateerde beleidsaanbevelingen

De afbouw van de contactbeperkende maatregelen en de gunstige economische vooruitzichten maken het mogelijk om de steunpakketten van de overheid na het derde kwartaal af te bouwen. Beleid gericht op herstel van de conjunctuur ligt minder voor de hand. Tegelijkertijd blijven de overheidsfinanciën onder controle en zijn bezuinigingen op dit moment ook niet nodig. Wel is het zaak dat een nieuw kabinet meer structurele uitdagingen oppakt, die overigens al voor de Covid-19-pandemie aan de orde waren, zoals de energietransitie en de knelpunten op de woning- en arbeidsmarkt.

Twee pandemiescenario’s: mild en zwaar

Omdat door de pandemie de onzekerheid rond de raming nog steeds groter is dan gebruikelijk, bevat deze publicatie naast de centrale raming opnieuw twee pandemiescenario’s. In het milde scenario komt de bbp- groei in 2021-2023 gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar hoger uit dan in de centrale raming. Hierbij wordt verondersteld dat de pandemie vanaf het najaar volledig onder controle is, alle contactbeperkende maatregelen dan zijn afgebouwd en de economie zich sneller herstelt, onder andere omdat huishoudens een groter deel van hun overtollige besparingen besteden. 

Zware scenario

In het zware scenario neemt DNB aan dat contactbeperkende maatregelen tot in 2023 nodig zijn, omdat bijvoorbeeld nieuwe virusvarianten de kop opsteken die bestand blijken tegen huidige vaccins, of het vaccinatieprogramma onvoldoende succesvol is. In dit scenario zou de bbp-groei gemiddeld 1,1 procentpunt per jaar lager uitvallen.