Bij een NOW-verklaring bezorg je alle financiële gegevens van je onderneming en gaat een accountant er een financieel overzicht van maken. Hierbij verricht de accountant aanvullende werkzaamheden om specifieke risico’s van de NOW te adresseren.

Wat is de Now

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid is de NOW. Kortom: de NOW is een noodmaatregel die het kabinet ingesteld heeft omdat de inkomsten dalen als gevolg van Corona. Op die manier kunnen rekeningen toch doorbetaald worden en de werknemers ook.

Heb je een NOW-verklaring nodig

Wanneer je een verklaring nodig hebt om de NOW-steun te verantwoorden zit je goed bij https://blended.law/v/now-verklaring/ . Wij hebben specialisten die voor een vaste prijs een NOW-verklaring voor jou opstellen. Op de site van Blended kan je ook nog een quickscan doen om daar wat meer duidelijkheid in te krijgen.

Wanneer je meer dan 20.000 euro hebt mogen ontvangen aan NOW, dan ben je verplicht om deze te onderbouwen met een verklaring van een accountant. Dit kan ook gedaan worden door een deskundige derde.

Welke NOW-verklaring is er nodig

Wanneer je minder dan 20.000 euro aan voorschot ontvangen hebt, dan hoef je bij de definitieve aanvraag van de tegemoetkoming geen verklaring mee te sturen van een externe controleur. Er kunnen wel steekproeven plaats vinden door de overheid.

Wanneer je boven de 20.000 euro aan voorschot ontvangen hebt, moet de NOW-verklaring meer zekerheid bieden. Wanneer de definitieve tegemoetkoming tussen de 25.000 en 125.000 euro is moet een derde verklaring onderbouwd worden voor de claim. Wanneer het bedrag hoger is, moet er een verklaring van een accountant komen. Boven de 375.000 euro moet het een beoordelingsverklaring of controleverklaring aanwezig zijn.

Wat betekend het als je een definitieve aanvraag doet van de NOW berekening

Wanneer een ondernemer in de eerste ronde de tegemoetkoming van de NOW-regeling  heeft aangevraagd moet er dus nu definitieve berekening aangevraagd worden. Toen in het voorjaar van 2020 de tegemoetkomingen uitgekeerd werden waren dat voorschotten. Deze uitkeringen werden gedaan door het UWV.

De voorschotten waren berekend naar aanleiding van een schatting van de omzetverliezen van de onderneming. Dit werd gedaan over een bepaalde periode. Inmiddels zijn de definitieve cijfers bekend en moet er gecontroleerd worden of de schatting ook juist is geweest. Het kan zijn dat er een hogere of lagere omzetdaling is geweest. De aanvraag moet verantwoord worden door de ondernemer en er moet een definitieve berekening aangevraagd worden bij het UWV.

Wat zijn de kosten van een NOW-verklaring

Bij https://blended.law/v/now-verklaring/ is er een vaste prijs vast gesteld. Vaak vallen de kosten van accountants en deskundig derden heel erg tegen. Daarom is er in goed overleg besloten dat wij dit voor een vast bedrag doen. En de vaste prijs is ook echt een vaste prijs.

Wat als er teveel NOW ontvangen is

Door de definitieve berekening is nu dus bekend hoe groot het verlies was en kan er berekend worden of er te veel of te weinig ontvangen is. Wanneer je dus weinig omzetverlies gehad hebt moet je terug betalen.