donderdag, 18. november 2021 – 9:36 Update: 18-11-2021 11:01
277.000 werklozen in oktober 2021

‘Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met 4 duizend per maand en kwam in oktober uit op 277 duizend. Dat is 2,9 procent van de beroepsbevolking, hetzelfde werkloosheidspercentage als in februari 2020, voor aanvang van de coronacrisis’, aldus het CBS. 

Vooral meer jongeren aan het werk

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 21 duizend per maand naar 9,2 miljoen. Vooral onder jongeren nam de arbeidsparticipatie toe, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. 

Eind oktober 199.000 ww-uitkeringen

UWV registreerde eind oktober 199 duizend lopende WW-uitkeringen. In oktober hadden 3,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. 

Gedaald

Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 19 duizend per maand gedaald. Het aantal mensen dat eerder niet tot de beroepsbevolking behoorde en aan het werk ging of op zoek ging naar werk, was groter dan het aantal werkenden en werklozen dat de arbeidsmarkt verliet.