donderdag, 26. november 2020 – 12:02 Update: 26-11-2020 12:30 Den HaagHet gemiddelde verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen die werken bij de overheid en in het bedrijfsleven was in 2018 even groot als in 2016. Als rekening wordt gehouden met verschillen in bijvoorbeeld onderwijsniveau, functieniveau, werkervaring en leeftijd, is het loonverschil sinds 2016 bij de overheid wel iets afgenomen, maar in het bedrijfsleven gelijk gebleven. Dat blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het CBS in de tweejaarlijks gepubliceerde Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen.

Lager uurloon dan mannen

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verdienden vrouwen in 2018 gemiddeld een lager uurloon dan mannen. Bij de overheid verdienden vrouwen gemiddeld 26 euro tegen mannen 28 euro (8 procent minder), in het bedrijfsleven 18 euro tegen 22 euro (19 procent minder). Twee jaar eerder waren deze verschillen even groot. Dit neemt niet weg dat de loonverschillen tussen en mannen en vrouwen sinds 2008 trendmatig dalen.

Jonge vrouwen bij de overheid hebben hoger uurloon dan jonge mannen

De gemiddelde uurlonen van oudere werknemers liggen hoger dan die van jonge werknemers, en de leeftijdsverdeling van vrouwelijke en mannelijke werknemers verschilt. Zeker bij de overheid waren in 2018 relatief veel vrouwen onder de werknemers jonger dan 35 jaar, onder 55-plussers zijn mannen in de meerderheid. Het gemiddelde uurloon van vrouwen tussen 20 en 30 jaar bij de overheid lag hoger dan dat van mannen. Dit hangt samen met het feit dat het aandeel hoogopgeleiden onder vrouwelijke werknemers in die leeftijdscategorie bij de overheid hoger ligt dan het aandeel hoogopgeleiden onder mannen.

Verschil wordt groter naarmate ouder

In het bedrijfsleven hadden mannen ouder dan 30 jaar in 2018 een hoger uurloon dan vrouwen in deze leeftijdsgroep. Dit verschil wordt groter bij elke oudere leeftijdsgroep, tot circa 7 euro bij zestigers. Bij de overheid hebben werknemers vanaf 35-plus te maken met grotere man-vrouwverschillen in uurloon. Deze verschillen zijn in alle leeftijdsgroepen ouder dan 35 jaar kleiner dan in het bedrijfsleven.

Aandeel leidinggevende vrouwen bij de overheid gegroeid

Een van de factoren die de loonverschillen beïnvloeden is het hebben van een leidinggevende functie. Mannen hebben vaker dan vrouwen een leidinggevende functie. Het aandeel vrouwelijke leidinggevenden nam in 2018 bij de overheid en in het bedrijfsleven wel licht toe ten opzichte van 2016. In het bedrijfsleven wordt 34 procent van de leidinggevende functies bekleed door een vrouw, bij de overheid is dit 40 procent.