maandag, 31. januari 2022 – 10:59
Zowel in 2021 als in 2022 nemen bij de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA en Wajong) en bij de Wazo de uitkeringslasten toe. De grootste dalingen zien we bij de WAO en WW. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Januarinota. Als gevolg van de coronacrisis zijn bijna alle prognoses meer onzeker dan normaal.

Aan uitkeringen verwachten we dit jaar 21,7 miljard euro uit te geven. Een groot deel gaat naar de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewet-uitkeringen. Hier geven we respectievelijk 14,3 miljard euro en 3,8 miljard euro aan uit. De huidige schattingen voor 2022 zijn ruim 2 miljard euro lager dan eerder werd verondersteld. ‘In de door de coronacrisis getroffen sectoren zijn gelukkig grote ontslaggolven uitgebleven. Daardoor wordt veel minder aan WW uitgekeerd dan we eerder verwachtten. De NOW-regeling speelt hier een belangrijke rol in en daarnaast heeft de economie zich krachtig hersteld’, zegt Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur.

Werkloosheid

De steunmaatregelen van de overheid blijken effectief, waardoor de eerder verwachte ontslaggolf nog steeds uitblijft. Het gemiddelde werkloosheidsniveau is in 2021 gedaald en het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat dit niveau in 2022 beperkt stijgt. Eind 2021 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 192.000, dat is 94.000 lager dan eind 2020. UWV heeft in 2021 616 miljoen euro minder uitgegeven aan WW-uitkeringen dan in 2020. In eerdere ramingen werd nog rekening gehouden met een stijging van de WW-uitkeringslasten van 400 miljoen euro over 2021. De WW-uitkeringslasten dalen in 2022 verder met 430 miljoen euro naar 3,1 miljard euro. Vergeleken met de eerdere prognose voor 2022 komt de WW daarmee ruim 2,1 miljard euro lager uit.

Arbeidsongeschiktheid

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt in 2021. Dit is vooral het resultaat van een stijging bij de WIA en een daling bij de WAO. Door de toename van het aantal uitkeringen en door de indexering stijgen de uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid van 13,6 miljard euro in 2021 naar 14,3 miljard euro in 2022.

Ziekte en zorg

Het aantal Ziektewet-uitkeringen is in 2021 afgenomen met 600. De verwachting is dat het aantal over 2022 met nog eens 2.900 afneemt. Daartegenover staat dat het aantal geraamde Wazo uitkeringen in 2021 met 8.000 toeneemt en in 2022 verder stijgt met 7.000. Deze stijging is het gevolg van de Wazo-WIEG (partnerverlof) die per 1 juli 2020 is ingegaan en de Wazo-Wbo (Wet betaald ouderschapsverlof) die in augustus 2022 ingaat. Deze wijzigingen leiden ertoe dat de totale uitkeringslasten voor Ziektewet en Wazo in 2021 met 320 miljoen euro toenemen. In 2022 stijgen de kosten verder met 173 miljoen euro tot 3,8 miljard euro.

NOW

Sinds april 2020 voert UWV de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit met als doel het zo veel mogelijk voorkomen van werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Gezien de huidige economische situatie en het achteraf vaststellen van de definitieve subsidie is het lastig de totale uitgaven voor de NOW te voorspellen. Geschat wordt dat deze uitkomen op 14,0 miljard euro voor 2020, 6,6 miljard euro voor 2021 en 2,3 miljard voor 2022.