woensdag, 8. juni 2022 – 9:30 Update: 08-06-2022 9:37
In 2020 was in alle beroepsklassen sprake van een afname van het aantal nieuwe vacatures. In de bedrijfseconomische en administratieve beroepen nam het aantal ontstane vacatures met 54 duizend het sterkst af, om in 2021 weer met bijna 90 duizend toe te nemen tot 255 duizend. Bij de dienstverlenende beroepen was met ruim 50 duizend minder nieuwe vacatures in 2020 ook een sterke afname. Ook deze beroepsgroep herstelde in 2021, met bijna 49 duizend meer ontstane vacatures.

Vooral veel nieuwe vacatures in de horeca

De toename van het aantal nieuwe vacatures is terug te zien in alle bedrijfstakken. Vooral in de horeca ontstond er in 2021 meer vraag naar bedrijfseconomische en administratieve beroepen: in 2019, voor de coronacrisis, ontstonden er 15,8 duizend nieuwe vacatures, in 2020 daalde dit tot 6,5 duizend, en in 2021 liep dit weer op tot 15,6 duizend. Voor dienstverlenende beroepen zoals koks, barpersoneel en keukenhulpen ontstonden in 2019 69,9 duizend nieuwe vacatures, dit halveerde in 2020, en nam weer toe tot 71,9 duizend in 2021.

Een andere opvallende ontwikkeling in de horeca is de vraag naar transport en logistieke beroepen. Deze bleef in 2020 met 5,7 duizend nieuwe vacatures vrijwel gelijk aan het jaar ervoor, en verdubbelde in 2021 tot 10,9 duizend nieuwe vacatures.

Vraag naar personeel detailhandel hersteld

De bedrijfseconomische en administratieve beroepen kenden in 2021 binnen de detailhandel de sterkste toename: 32,7 duizend nieuwe vacatures, tegen 16,4 duizend in 2020. Dit aantal is hoger dan de 22,7 duizend vacatures in pre-coronajaar 2019. De commerciële beroepen vormen binnen de detailhandel de grootste beroepsgroep. De vraag naar personeel voor deze beroepsgroep nam in 2020 af tot 60,2 duizend nieuwe vacatures, ruim 21 duizend (een kwart) minder dan een jaar eerder. In 2021 herstelde de vraag naar werknemers voor deze beroepsgroep weer, en openden er 73,1 duizend nieuwe vacatures.