donderdag, 24. juni 2021 – 11:04 Den HaagIn 2020 nam het aantal horecavestigingen met 5 procent toe. Hoewel het aantal nieuw opgerichte horecavestigingen lager en het aantal opheffingen hoger was dan een jaar eerder, werden er per saldo meer vestigingen opgericht. Met name de eventcatering (15 procent toename) en het aantal bedrijven actief in de verhuur van vakantiehuisjes stegen relatief sterk (10 procent), terwijl het aantal cafés met 3 procent daalde. In 80 procent van de Nederlandse gemeenten steeg het aantal horecavestigingen per duizend inwoners. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.

Nederland telde op 1 januari 2021 ruim 72 duizend horecavestigingen, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijgende trend van de laatste jaren zet daarmee door. Bijna drie kwart van de toename bestaat uit vestigingen met minder dan vijf werkzame personen, hoewel het aantal vestigingen met vijf of meer werkzame personen procentueel gezien sterker toenam (6,9 procent, ten opzichte van 4,7 procent voor de kleine vestigingen).

Meer horecavestigingen opgericht dan opgeheven

Het aantal horecavestigingen steeg omdat er ruim 7,5 duizend horecavestigingen opgericht, terwijl er 5 duizend werden opgeheven. Hiermee daalde het aantal oprichtingen en steeg het aantal opheffingen wel ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal opgeheven horecavestigingen steeg daarmee voor het derde jaar op rij.

Meer catering en minder cafés

Vooral het aantal kantines en cateringbedrijven nam sterk toe, met 13 procent ten opzichte van 2019. Binnen deze groep laat echter alleen de eventcatering een stijging zien (15 procent). Verder steeg het aantal vestigingen in de verhuur van vakantiehuisjes met ruim 10 procent relatief sterk. Ook nam het aantal hotels (8 procent), en restaurants en andere eetgelegenheden (3 procent) toe.Andere sectoren binnen de horeca kenden daarentegen een krimp in 2020. Zo nam het aantal cafés af met 3 procent, en daalde daarmee voor het eerst sinds het begin van de start van dit onderzoek (2007) onder de 10 duizend. Het waren in 2020 hoofdzakelijk cafés met minder dan vijf werkzame personen die verdwenen. Verder daalde het aantal vestigingen binnen de ‘overige logiesverstrekking’, met 8 procent. Met 500 vestigingen is dit echter een relatief kleine groep binnen de horeca.