donderdag, 22. juli 2021 – 14:13 TielEind 2020 hadden bijna 8,8 miljoen Nederlanders gezamenlijk ongeveer 10,6 miljoen consumptieve kredieten. Een jaar eerder waren er nog bijna 9,4 miljoen mensen met 11,5 miljoen kredieten. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Schulden Monitor, een statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Ook het aantal betalingsproblemen op kredieten* nam in 2020 af. Het aantal mensen met betalingsproblemen was de afgelopen jaren redelijk stabiel, rond de 700.000. Eind 2020 daalde dit naar ruim 657.000 mensen. Het aantal mensen dat na het oplossen van eerdere betalingsproblemen op zijn krediet opnieuw in de financiële problemen komt, nam in 2020 echter toe.

betalingsproblemen 

Binnen 6 maanden nadat iemand het betalingsprobleem op zijn krediet heeft opgelost, heeft 18,7% van de mensen opnieuw betalingsproblemen in 2020. Na een jaar is dat percentage gestegen naar 19,3%. Wie eerder een betalingsprobleem heeft gehad, heeft een grotere kans om opnieuw in de problemen te komen. Mensen die een betalingsachterstand hebben op een consumptief krediet hebben ook een grotere kans op een betalingsachterstand op hun eigenwoninghypotheek. Die kans is ongeveer 33%.

Betalingsachterstand eigenwoninghypotheek eerder te voorzien  

Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter Stichting BKR: “Eind 2020 hadden ruim 39.000 Nederlanders een betalingsachterstand van minimaal 3 maanden op hun eigenwoninghypotheek. Positief, want dat is minder dan een jaar ervoor. Een daling van ongeveer 10.000 mensen. Samen met kredietaanbieders kunnen we mogelijke betalingsachterstanden op eigenwoninghypotheken nog eerder signaleren. In een derde van de gevallen heeft een consument namelijk al een betalingsachterstand op een consumptief krediet, voordat een achterstand op de eigenwoninghypotheek wordt geregistreerd. Het koppelen van signalen over betalingsachterstanden kan helpen om mogelijke problemen eerder te zien en erger te voorkomen.”  

Positieve registratie voor positieve zaken 

Als eigenwoninghypotheken positief zouden worden geregistreerd, was in ongeveer een derde van de gevallen al een betalingsachterstand bij een consumptief krediet gezien voordat een achterstand op de eigenwoninghypotheek werd gemeld. Nu worden alleen betalingsachterstanden op een eigenwoninghypotheek bij BKR geregistreerd. Dankzij vroegsignalering zouden we kredietaanbieders kunnen helpen bij de invulling van hun zorgplicht: ze krijgen dan nog beter zicht op het leen- en aflosgedrag van de consument. Tegelijkertijd zullen kredietaanbieders sneller en makkelijker zaken willen doen met mensen met een positieve registratie van de eigenwoninghypotheek. Het is een bewijs van goed betalingsgedrag.