De maatregelen die banken nemen om schade door traditionele fraudevormen met gestolen bankpassen en phishing te voorkomen werken steeds beter. Maar doordat de werkwijze van criminelen verschuift naar fraudevormen waarbij de klant wordt overgehaald om zelf geld over te maken is de totale schade voor banken van fraude in het betalingsverkeer in 2021 gestegen. Zo steeg de schade als gevolg van bankhelpdeskfraude naar 47,6 miljoen euro. De schade van andere vormen van fraude zoals phishing en schade als gevolg van gestolen bankpassen daalde juist in 2021. De totale schade door verschillende vormen van fraude in het betalingsverkeer is in 2021 gestegen van bijna 50 miljoen euro in 2020 naar 62,5 miljoen euro.