vrijdag, 2. juli 2021 – 7:49
Van de ruim 586 duizend bedrijven die tussen april 2020 en maart 2021 gebruikmaakten van coronasteun werd ruim 2 procent opgeheven. Voor bedrijven zonder steun lag dit percentage op 9.3 procent van bedrijven met belastinguitstel opgehevenVan de grotere steunmaatregelen werd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) het meest gebruikt. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers van wie het inkomen door de coronacrisis daalde tot onder het sociaal minimum. Van de ruim 300 duizend bedrijven van ondernemers die de Tozo-regeling gebruikten, zijn er 2,8 duizend (1 procent) opgeheven. 

Van bedrijven die gebruikmaakten van de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling werd 3 procent opgeheven. Dit zijn bijna 7 duizend bedrijven, ruim de helft van de opgeheven bedrijven die een of meer steunmaatregelen gebruikten. Van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maakten nog geen 100 duizend bedrijven gebruik. In deze groep zijn 1,2 duizend bedrijven opgeheven.

Binnen horeca meeste opheffingen, zowel met als zonder steun

Van de gesteunde bedrijven waren in de horeca tussen april 2020 en maart 2021 relatief de meeste opheffingen, ruim 3 procent. De horeca is ook de bedrijfstak waar het hoogste percentage bedrijven steunmaatregelen gebruikte, 73 procent. In de horeca zijn relatief gezien ook de meeste opheffingen van bedrijven zonder steun, bijna 17 procent. Binnen de landbouw, bosbouw en visserij is het aandeel opgeheven bedrijven met steun met 1 procent het kleinst. Ongeveer 18 procent van de opgeheven bedrijven die steun ontvingen was een bedrijf in de handelssector.

Uitgestelde belastingbetaling ook meest voorkomend bij faillissement

Bijna 2,2 duizend bedrijven kregen in de periode april 2020 tot en met maart 2021 te maken met een faillissement van een of meer juridische onderdelen. Van deze bedrijven gebruikten bijna 1,2 duizend ten minste een steunmaatregel vanwege corona. Ruim de helft van deze 1,2 duizend bedrijven ging volledig failliet, de rest ging deels failliet en werd niet opgeheven. Bijna driekwart van de (deels) gefailleerde, gesteunde bedrijven maakte op een zeker moment gebruik van uitstel van belastingbetaling. Het is niet bekend in hoeverre de betaling op het moment van faillissement al was voldaan. 

Bijna 60 procent van de (deels) gefailleerde bedrijven met steun maakte gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een verzameling regelingen die erop is gericht om bedrijven met omzetverlies op het gebied van loonkosten tegemoet te komen. 

In het tweede kwartaal van 2020 hebben bijna 195 duizend bedrijven de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ontvangen, een eenmalige tegemoetkoming van 4 duizend euro. Van 482 bedrijven die TOGS ontvingen gingen een of meerdere juridische onderdelen failliet. Bij ongeveer een derde gebeurde dit al in het tweede kwartaal van 2020. Bijna de helft ging voor het einde van het jaar (deels) failliet en het overige gedeelte in het eerste kwartaal van 2021.