De onderzoekers bestudeerden NVM-data van ruim 450.000 woningtransacties sinds 2018 en vonden een prijskorting die voor een eengezinswoning in 2021 is opgelopen tot ruim 30.000 euro.

Groene premie verdwijnt in grote steden

Al jarenlang wordt het effect van het energielabel binnen het verkoopproces bestudeerd en net zo lang blijken gunstige groene energielabels (A en B) gepaard te gaan met een prijspremie bij verkoop. Dit jaar is dit energielabel vernieuwd, vandaar dat de onderzoekers ook de effecten van dit nieuwe label onder de loep namen. “Kopers kunnen dankzij het energielabel sinds 2008 vooraf al inschatten hoe duur de te koop aangeboden woning wordt om warm te stoken. Een zuinige A/B-labelwoning is dus voordeliger in stookkosten en sinds 2011 zien wij dan ook dat kopers bereid zijn om voor deze woningen iets meer te betalen bij de aankoop”, aldus prof. dr. Dirk Brounen (hoogleraar economie in Tilburg). Die zogenaamde groene premie varieert tussen de 3% en 6% van de verkoopprijs van eengezinswoningen. Behalve in de vier grote steden, daar was de groene premie altijd al kleiner en in 2021 is deze – ondanks de vernieuwingen in het label – zelfs geheel verdwenen. Zeer waarschijnlijk als gevolg van de overspannen woningmarkt in deze steden. “In de grote steden is een gunstig energielabel amper nog een troefkaart bij de verkoop. Daar wordt energiezuinigheid in de biedingsstrijd onder kopers nauwelijks nog op waarde geschat.”  

Rode korting wint aan terrein

Wanneer we de focus verleggen van de zuinigste naar de meest onzuinige woningen, zien wij dat kopers door de jaren heen steeds kritischer zijn geworden. Een koopwoning met een rood F/G-label wordt momenteel verkocht tegen een prijskorting van gemiddeld 6%. Deze rode korting tekent zich steeds duidelijker af in de transactieprijzen, zowel voor eengezinswoningen als voor appartementen, zowel op het platteland als in de grote stad. Bovendien is deze rode prijskorting ook aanwezig in de overspannen woningmarkt van 2021. “Het lijkt erop dat kopers de extra kosten van een rood energielabel steeds meer beginnen te vermijden. Een rood gelabelde koopwoning staat voor hogere stookkosten, maar ook voor een kostbaardere verduurzaming in de toekomst. Kosten waar kopers meer rekening lijken te gaan houden in hun aankoop”, aldus Linde Kattenberg (promovenda aan de Universiteit Maastricht). De onderzoekers betrokken in hun onderzoek de NVM-transacties tot juli 2021. De recent gestegen energieprijzen maken dus nog geen deel uit van dit onderzoek.