woensdag, 10. februari 2021 – 8:25 Den HaagDe gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,2 procent lager dan in december 2019, maakt het CBS bekend. Dat is de kleinste krimp na januari 2020, toen de productie 1,4 procent hoger lag dan een jaar eerder.

In ongeveer een derde van de branches groei

Ongeveer een derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in december meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De chemie realiseerde de hoogste groei. Het was de zesde maand op rij met productiegroei voor deze belangrijke branche van de industrie.

Productie herstelt met horten en stoten

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van november op december 2020 steeg de productie met 0,5 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna was de trend dalend. In mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna trok de productie weer aan, maar lag in december nog bijna 4 procent lager dan in januari 2020.

Producenten industrie in januari gemiddeld weer positief

In januari 2021 waren industriële ondernemers voor het eerst na maart 2020 gemiddeld weer positief. Het producentenvertrouwen bereikte de hoogste stand na februari 2020. Ondernemers waren zowel positiever over hun orderportefeuille als over de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in januari voor het eerst in negen maanden minder positief. Dat kwam vooral doordat het oordeel over de verwachte bedrijvigheid aanzienlijk minder positief was. Het oordeel over de huidige bedrijvigheid verbeterde echter. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in december met bijna 2 procent in vergelijking met een jaar eerder.