woensdag, 8. december 2021 – 11:12 Update: 08-12-2021 15:20 TielHet percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen neemt in 2021 verder af: van 4,3% van alle inwoners ouder dan 18 jaar eind 2020, naar 4,2% eind september 2021. 95,8% van de mensen van 18 jaar en ouder heeft het betaalgedrag op zijn krediet dus op orde. Dit blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR, een statistisch rapport dat inzicht geeft in het aantal kredieten en betalingsproblemen in Nederland. Het aantal mensen met een consumptief krediet is ook verder afgenomen in 2021. Eind 2020 hadden ruim 8,5 miljoen Nederlanders samen ongeveer 10,5 miljoen consumptieve kredieten. Eind september 2021 is dit gedaald tot ruim 8,1 miljoen Nederlanders met ruim 9,8 miljoen kredieten.

Aantal mensen met betalingsproblemen daalt

Het aantal mensen met betalingsproblemen daalde van bijna 618.000 eind 2020 naar bijna 594 duizend mensen eind september 2021. Alleen bij de groep mensen boven de 60 jaar stegen de betalingsproblemen in deze periode. Dezelfde trend zien we bij het aantal kredieten. Het aantal kredieten daalt in alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de groep Nederlanders van 70 jaar en ouder.

Daling kent aantal oorzaken

Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR: “De daling van het aantal mensen met betalingsproblemen wordt waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt door de coronapandemie. Mensen hebben de afgelopen periode minder geld uitgegeven aan ‘niet noodzakelijke uitgaven’. Zo waren vakanties veelal niet mogelijk en is de horeca lang gesloten geweest. Voor een deel van de mensen geldt dat betalingsproblemen nu nog niet zichtbaar zijn, doordat incassoprocedures tijdelijk zijn opgeschort en er uitgebreid steun van de overheid is geweest. Deze bedragen moeten later vaak alsnog worden betaald en kunnen tot betalingsproblemen leiden in de toekomst. Daarnaast horen we dat sommige mensen een deel van hun hypotheek gebruiken als consumptief krediet. Door de overwaarde die mensen op hun huis hebben, kunnen ze tegen een lage rente lenen. Opmerkelijk is dat het aantal 60-plussers met betalingsachterstanden juist stijgt. Doordat pensioenen al jarenlang vaak niet worden geïndexeerd, staat hun koopkracht sterk onder druk.

Grote verschillen tussen gemeenten

Er zijn grote verschillen in het aantal betalingsproblemen tussen gemeenten. Het hoogste percentage inwoners van 18 jaar en ouder met betalingsproblemen op zijn krediet woont in Rotterdam (10,0%), Schiedam (9,1%) en Den Haag (8,7%). Landelijk is dit 4,2%. De drie gemeenten met de minste betalingsproblemen zijn Rozendaal (0,4%), Bunnik (1,1%) en Midden Delfland (1,2%).