Opnieuw steun aan duizenden werkgevers en zelfstandigen

Bijna 30.000 bedrijven hebben de afgelopen weken een aanvraag gedaan voor Now-3. Er zijn inmiddels 21.000 aanvragen toegekend. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 380.000 werkenden. De regeling staat nog tot 13 december open. 

Horeca en catering

De meeste van de inmiddels goedgekeurde aanvragen voor de Now dit najaar komen uit de horeca en de catering met ongeveer 160.000 werkenden. Gevolgd door vervoer en logistiek en commerciële dienstverlening. Voor de Tozo is het moeilijker aan te geven hoeveel aanvragen er exact zijn ingediend, omdat deze aanvragen via de verschillende gemeenten gaan. Er zijn zo’n 61.000 aanvragen voor inkomensondersteuning en ongeveer 4.000 aanvragen voor een bedrijfslening gedaan.

Eerste vaststellingen van het definitieve subsidiebedrag van Now-1.

Nu de aanwezigheid van het coronavirus langduriger gevolgen heeft voor onze gezondheid en economie dan er in het voorjaar werd gehoopt, komt er samenloop in de uitbetaling en afwikkelingen van de verschillende regelingen. Terwijl UWV bezig is met het uitkeren van de voorschotten van Now-3 en voorbereidingen treft voor de subsidieperiode vanaf januari tot april 2021, start de uitvoeringsorganisatie komende week ook met het versturen van de eerste vaststellingen van het definitieve subsidiebedrag van Now-1.

Precieze subsidiebedrag

Dit laatste betekent dat werkgevers de komende maanden duidelijkheid krijgen over het precieze subsidiebedrag waar ze recht op hebben voor maart, april en mei 2020. In het voorjaar hebben ze immers de Now-1 aangevraagd op basis van een verwacht omzetverlies. Hierop heeft UWV tachtig procent van de Now als voorschot uitgekeerd. Bij de vaststelling wordt gekeken wat het daadwerkelijke omzetverlies was en hoe de loonsom zich heeft ontwikkeld. 

Aanvulling of terugbetaling

Voor sommige bedrijven betekent dit dat ze een aanvulling op het voorschot kunnen verwachten. Andere bedrijven moeten (een deel van de) Now terugbetalen. Op basis van de eerste 20.000 aanvragen voor de vaststelling is de verwachting dat in ongeveer zestig procent van de gevallen sprake is van een terugbetaling. Dit is een ruwe schatting omdat in elk geval de grote bedrijven met hoge subsidiebedragen de vaststelling zullen aanvragen na het opmaken van de jaarrekening begin 2021.

Langere (terug)betaalperiode

Voor bedrijven die ook deze maanden getroffen worden door de crisis of die gesloten zijn om onze gezondheid te beschermen, zal een snelle nabetaling welkom zijn maar zal een terugbetaling zeer ongelegen komen. Ondernemers kunnen met UWV telefonisch een afspraak maken voor een betaalperiode van een jaar. Minister Koolmees benadrukt dat ook afspraken over langere termijnen mogelijk zijn.

Minister Koolmees

‘Ik begrijp dat het voor ondernemers in de eerste fase van de crisis lastig was om het omzetverlies en de loonontwikkeling in te schatten. Veel ondernemers zullen het zekere voor het onzekere hebben genomen. Sommige ondernemers hebben het momenteel zwaar. Dus ik heb met UWV afgesproken dat ze waar dat nodig is coulant omgaan met de betaaltermijnen’, aldus Minister Koolmees.