Na 1,5 jaar crisis gaan we een nieuwe fase in. De economie herstelt zich en de contactbeperkende maatregelen kunnen steeds meer worden opgeheven. Het kabinet heeft daarom aangekondigd dat de generieke economische steunmaatregelen worden beëindigd. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn dat de loonsteunregeling NOW, de Tozo voor zelfstandigen en de inkomenssteun TONK. Dit betekent niet dat alle steun meteen wegvalt, er blijven immers onzekerheden bestaan. Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden.

Het huidige subsidietijdvak voor de NOW van juli, augustus en september 2021 staat nog open tot 30 september. Tot dusverre is er voor 356 miljoen aan voorschotten verstrekt voor NOW 4. De sectoren met de meeste aanvragen zijn ‘horeca en catering’ en ‘overige commerciële dienstverlening’. De sector vervoer en logistiek heeft het hoogste voorschot.

De NOW-subsidie is in eerste instantie een voorschot, gebaseerd op een door de ondernemer ingeschat omzetverlies en de loonsom uit de referentiemaand. De subsidie wordt definitief als bedrijven een vaststelling van de NOW-subsidie aanvragen gebaseerd op de daadwerkelijke omzet en de loonsom in de subsidiemaanden. Voor sommige bedrijven betekent dit dat ze nog subsidie krijgen, anderen zullen (deels) subsidie moeten terugbetalen. Bedrijven kunnen daarvoor desgewenst met UWV een coulante betalingsregeling afspreken. 

In oktober 2020 is het aanvraagloket geopend voor de subsidievaststelling van de eerste NOW-periode (maart, april en mei 2020), ook staat het vaststellingsloket van NOW-2 (juni, juli, augustus en september 2020) sinds maart 2021 open. Van ongeveer de helft van de ondernemers van NOW 1 en van 77 procent bij NOW 2 is nog geen aanvraag voor een vaststelling binnen. Het is belangrijk dat ondernemers die NOW 1 hebben aangevraagd dit uiterlijk 31 oktober doen, want als UWV geen aanvraag ontvangt wordt de subsidie vastgesteld op nul.

Van ongeveer veertig procent van de werkgevers is de vaststelling voor de definitieve subsidie van NOW 1 aangevraagd en verwerkt, gezamenlijk hebben zij ongeveer voor twee miljard euro aan voorschot gekregen. De vastgestelde subsidie is in totaal 1,4 miljard euro. 35 procent (168,9 miljoen euro) is een nabetaling en 65 procent (853 miljoen euro) een terugvordering. Dit is in lijn der verwachting, veel ondernemers hebben in de eerste maanden van de crisis voor de zekerheid subsidie aangevraagd. In tachtig procent van de gevallen is een lager omzetverlies dan verwacht de grootste reden voor de terugvordering.