dinsdag, 11. mei 2021 – 12:37 Update: 11-05-2021 14:29
Euler Hermes onderzocht voor 19 sectoren in de eurozone het prijszettingsvermogen op de lange en de korte termijn. Zo is de ontwikkeling van detailhandelsprijzen vergeleken met de verandering van producentenprijzen. Op enkele uitzonderingen na, hebben nagenoeg alle sectoren op de lange termijn wel (enig) prijszettingsvermogen. Op de korte termijn is de situatie compleet anders. Slechts 5 sectoren hebben de mogelijkheid om de detailhandelsprijzen te verhogen: voedsel, textiel, computers, elektronica en restaurants. Ook brandstofprijzen horen tot deze categorie.

Klant loopt weg

Risk-director Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland: “Anderhalf jaar lang hebben bedrijven moeten dealen met corona. Op allerlei fronten leidde dat tot hogere kosten. De actuele hausse van de grondstofprijzen zijn een goed voorbeeld. Dat gaat ten koste van je marge. Dat raakt direct de gezondheid van je bedrijf. Om dat te herstellen is het verhogen van je prijzen ogenschijnlijk de meest voor de hand liggende oplossing. Maar in de praktijk kunnen de meeste bedrijven dat niet. Eenvoudigweg omdat de klant dan naar een ander gaat.”

Naarmate de corona-crisis oplost, bijvoorbeeld door toenemende vaccinatie, zijn oplopende kosten terug te draaien. Geeroms: “Wij denken dat hiervan pas in het derde kwartaal van 2021 sprake kan zijn. Dat betekent dus dat de marges van bedrijven nog maanden onder druk blijven staan. Het is belangrijk dat de eurolanden blijven doorgaan met het steunen van het bedrijfsleven. Er is nog een flinke kloof te overbruggen.”

In het onderzoek naar prijszetting maakt Euler Hermes niet alleen onderscheid in de korte en lange termijn, maar ook in defensieve versus opportunistische strategie. Zo zijn er bedrijven die hun prijzen niet verhogen om marktaandeel te behouden of te winnen (defensieve strategie ). Anderen kiezen er voor toch hun prijzen te verhogen om zo hun marge in stand te houden (opportunistische strategie).

Slechts 3 sectoren staan niet onder druk

Euler Hermes onderzocht ook welke sectoren nauwelijks last hebben van de oplopende kosten. Hiervoor ontwikkelde de onderzoekers een eigen index op basis van 1) prijszettingsvermogen op korte termijn, 2) vraagelasticiteit, 3) de trend in winstgevendheid, 4) recente veranderingen in inputprijzen en 5) het vermogen om stijgende inputprijzen te compenseren via export. Hieruit blijkt dat er maar drie sectoren zijn die niet onder financiële druk staan door stijgende kosten: geneesmiddelen, computers en consumentenelektronica.

Inflatie

Geeroms tot slot: “Het gebrek aan prijszettingsvermogen op korte termijn betekent dat het inflatierisico op de korte termijn in de eurozone laag is. Je zou dit het goede nieuws kunnen noemen dat uit dit onderzoek naar voren komt. Wij zien geen aanwijzingen die wijzen op een aanhoudende stijging van de inflatie in de Eurozone” In de VS is volgens Geeroms wel een inflatoire trend zichtbaar. “De FED overweegt stappen om meer monetaire krapte te creëren. Normaal is dit een voorloper richting een oververhitte economie. Door geld duurder te maken wordt dan geprobeerd dit te voorkomen.”