vrijdag, 30. juli 2021 – 13:03 Update: 30-07-2021 19:09
Wel verbetering maar nog ver onder cijfers voor COVID-19

‘De cijfers over deze periode laten weliswaar een verbetering zien ten opzichte van 2020 maar liggen nog steeds ver beneden de cijfers van voor COVID-19. Desalniettemin markeren ze de belangrijke start van de weg naar herstel’, aldus KLM.

Omzet en verlies 2020/2021

Voor het eerste halfjaar van 2021 heeft KLM een operationeel verlies van €522 miljoen (24% van de omzet) gerealiseerd bij een omzet van €2,137 miljard. In dezelfde periode in 2020 waren dat een verlies van €768 miljoen (27% van de omzet) en een omzet van €2,841 miljard.

Negatieve financiële resultaat enigszins gecompenseerd

De succesvolle focus op kostenbeheersing en de netwerkstrategie om zoveel mogelijk bestemmingen te blijven aanbieden, hebben het negatieve financiële resultaat van passage enigszins gecompenseerd.

Aantal passagiers 

Het aantal passagiers bedroeg 3,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2021. Dat is aanzienlijk lager dan de 6,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2020, toen de eerste twee maanden operationeel vrijwel normaal verliepen en daarna de vluchten nagenoeg stil kwamen te liggen.

Omzet onderhoudsdivisie gehalveerd, omzet vracht meer dan verdubbeld

De onderhoudsdivisie merkt ook de gevolgen van het vertraagde herstel; de omzet voor derden daalde met 49 procent naar €225 miljoen. Vracht deed het opnieuw zeer goed; de omzet steeg met 57 procent naar €974 miljoen.

Aanpassing reizen binnen Europa positief voor klanten

Het verwachte herstel kwam pas aanzienlijk later gedurende het eerste halfjaar van 2021, door de golfbewegingen van de corona-epidemie en de strenge reisrestricties die als gevolg daarvan werden opgelegd, waaronder de testverplichting ook voor transferpassagiers in Nederland. Dat maakte klanten onzeker om te boeken. Ook zijn de strenge inreisrestricties in veel Aziatische landen en de beperkingen voor Europeanen voor de Verenigde Staten nog van kracht.

Aanpassingen coronabeleid voor reizen

Positief is dat de Nederlandse overheid het beleid ten aanzien van reizen binnen Europa nu aanpast per 8 augustus a.s. Dit geeft onze Nederlandse klanten duidelijkheid en maakt de mogelijkheid om te reizen minder afhankelijk van de dynamiek in besmettingsaantallen. De noodzaak voor harmonisatie van de reisregels binnen Europa blijft onverkort bestaan. Onze klanten hebben duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig.

Snelle innovatie

De crisis is bij KLM een voedingsbodem voor snelle innovatie gebleken, zoals bijvoorbeeld te zien is bij Upload@Home, de service waarmee we klanten op een groeiend aantal bestemmingen helpen door van tevoren hun coronagerelateerde documenten te controleren.

Eerste tekenen herstel zichtbaar’

‘De resultaten van het eerste halfjaar laten een nogal divers beeld zien, maar de eerste tekenen van herstel zijn duidelijk zichtbaar. Met name in de eerste maanden heeft het totale passagiersvervoer te maken met een vertraging in het herstel. Tegelijkertijd zie je onverkort sterke vrachtresultaten, een scherpe focus op de kosten, NOW-steun en vanaf de zomerperiode ook herstel van het Europese passagiersvervoer. De coronacrisis duurt langer en verloopt grilliger dan verwacht. Het is daarom des te belangrijker om als bedrijf wendbaar en innovatief te zijn en blijven. Dat doen we onder andere door het netwerk uit te breiden met bestemmingen waar we het eerste herstel van de vraag verwachten’, zo meldt KLM President-directeur & CEO Pieter Elbers

KLM gereedmaken voor weg naar herstel

‘De wendbaarheid, veerkracht en veelheid aan initiatieven van KLM-collega’s in de afgelopen zes maanden hebben ons geholpen de verliezen te beperken. Daarnaast wordt er blijvend geïnvesteerd in digitalisering, klantenservice, duurzaamheid en product om te zorgen dat KLM gereed is voor de weg naar herstel’, aldus Elbers.