vrijdag, 3. december 2021 – 10:35
Vanaf eind september tot eind november 2021 kwamen op het meldpunt honderden meldingen binnen van gevallen van financiële leeftijdsdiscriminatie. Relatief het grootste aantal meldingen (40% van de melders) ging over leeftijdsdiscriminatie bij rood staan. 39% van de respondenten ondervond leeftijdsdiscriminatie bij de creditcard en 13% had te maken met leeftijdsdiscriminatie bij een persoonlijke lening/consumptief krediet. De gemiddelde leeftijd waarop de betreffende respondenten worden geconfronteerd met discriminatie, ligt rond de 69 jaar. De overige meldingen gingen met name over leeftijdsdiscriminatie bij het afsluiten van een levens- of autoverzekering , bij het afsluiten van een hypotheek , bij private lease van een auto, bij achteraf betalen bij een (online) winkel , bij telefoonkrediet.

Leeftijdsgrenzen

Diverse respondenten hebben ingevuld welke leeftijdsgrenzen in hun richting zijn gecommuniceerd door de financiële dienstverleners. De genoemde leeftijden variëren behoorlijk, maar voor rood staan is er een duidelijke piek zichtbaar bij de 70-jarige leeftijd. Voor een creditcard wordt veelal een leeftijdsgrens van 75 genoemd, hoewel ook een leeftijdsgrens van 65 of 70 regelmatig wordt genoemd. Voor persoonlijke leningen ligt de grens veelal tussen de 70-75 jaar.

Meerderheid uitsluitend op leeftijd beoordeeld

Zowel bij het rood staan als bij de persoonlijke lening geeft maar liefst 84% van de melders aan uitsluitend op leeftijd beoordeeld te zijn. Voor de creditcard is 67% uitsluitend op leeftijd beoordeeld. Veel financiële dienstverleners geven aan dat ze met het beperken van kredietmogelijkheden voor senioren invulling geven aan hun zorglicht. De banken nemen de oudere klant op deze manier echter totaal niet serieus. Gusta Willems van KBO-PCOB: “Door mensen categorisch te discrimineren op grond van hun leeftijd maken financiële dienstverleners zich er te gemakkelijk van af. Wie echt zorg wil dragen voor het financiële welzijn van senioren, zal hen moeten toetsen op hun werkelijke persoonlijke financiële situatie.”

Onpraktisch en verwerpelijk

Senioren raken niet per definitie altijd in de problemen als zij financiële leeftijdsdiscriminatie ondervinden. Bij rood staan doet dit zich voor bij 17% van de melders, in het geval van een creditcard bij 30% en bij persoonlijke leningen bij 27%. Desondanks is het zeer onhandig als senioren geen goed beroep meer kunnen dien op financiële dienstverlening, nog los van het feit dat deze leeftijdsdiscriminatie ook om principiële redenen verwerpelijk is. Een belangrijk voorbeeld van situaties waarbij senioren wel in de problemen raken, zijn betalingen voor reizen en vakanties waarvoor een creditcard vereist is. Ook is het voor mensen onpraktisch als ze niet meer voor enkele dagen rood kunnen staan als ze alvast iets moeten betalen in afwachting van de ontvangst van hun maandelijkse inkomen.

Dwingend beleid nodig

De resultaten van het meldpunt brengt KBO-PCOB onder de aandacht van leden van de Tweede Kamercommissie Financiën, die op 8 december debatteert over financiële markten. KBO-PCOB wil dat demissionair minister Hoekstra zijn laconieke houding laat varen en dwingend met de financiële sector in gesprek gaat over het stoppen met leeftijdsdiscriminatie, zo nodig met nieuwe wetgeving als stok achter de deur.