500 miljoen euro verdeeld via meerdere regelingen

De 500 miljoen euro voor ondernemers wordt verdeeld via meerdere regelingen die op dit moment worden uitgewerkt. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regelingen uitvoeren voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Regelingen voor het brede bedrijfsleven

Door Brexit heeft een groot aantal bedrijven zich moeten aanpassen aan andere wet- en regelgeving om zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk. Voor hen ontwikkelt het ministerie van EZK subsidieregelingen om tegemoet te komen in Brexit gerelateerde kosten. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, douanegerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. Voor de twee subsidieregelingen is 268 miljoen euro gereserveerd.

Ontdekken van nieuwe markten

Daarnaast ondersteunt de RVO ondernemers die dat willen bij het ontdekken van nieuwe markten via het zogenoemde internationaliseringsprogramma. Deze steun kan op individuele basis en op sectorniveau plaatsvinden. Hier is 32 miljoen euro voor gereserveerd.

Regelingen voor vissers

Voor vissers die direct getroffen zijn door Brexit komt 200 miljoen euro beschikbaar. Er wordt ingezet op drie regelingen. Om de visserijsector toekomstbestendig te maken en in balans te brengen met de als gevolg van Brexit veranderde vangstmogelijkheden, kunnen eigenaren van vaartuigen die willen stoppen gebruik maken van een saneringsregeling. Hiervoor is 155 miljoen euro gereserveerd. Voor de vissers die willen doorgaan komt een stilligregeling en liquiditeitsregeling beschikbaar.

Stilligregeling

Eigenaren van vissersvaartuigen kunnen met de stilligregeling subsidie aanvragen voor het stilliggen van hun vaartuig in de jaren 2021, 2022 en 2023. Zo kunnen zij zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Daar is 33 miljoen euro voor gereserveerd.

Misgelopen inkomsten

En via de liquiditeitsregeling kunnen vissers een tegemoetkoming krijgen voor de inkomsten die ze in het eerste kwartaal van 2021 hebben misgelopen. Daar is 12 miljoen euro voor beschikbaar.