Geluidsoverlast aanpakken

‘In de afweging van de publieke belangen rondom Schiphol heeft het kabinet er voor gekozen om met voorrang de geluidsoverlast aan te pakken en tegelijk een keuze te maken waarmee de economische functie van Schiphol wordt behouden. Met dat uitgangspunt kiest het kabinet ervoor dat Schiphol de handhavingspunten voor geluidsoverlast niet langer mag overschrijden’, zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

November 2023

Dit komt er in de praktijk op neer dat Schiphol maximaal 440.000 vluchten per jaar kan afhandelen. Deze bovengrens kan naar verwachting met ingang van november volgend jaar worden ingevoerd.

Vakantievluchten Lelystad Airport

Met dit aantal vluchten kan Schiphol het internationale netwerk aan bestemmingen behouden. De eventuele opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten kan bijdragen aan dat netwerk van bestemmingen op Schiphol. Lelystad Airport moet natuurlijk een natuurvergunning hebben. En de laagvliegroutes moeten kunnen worden opgelost. Dit kost enige tijd. Het kabinet zal daarom niet eerder dan in de zomer van 2024 een besluit nemen over Lelystad Airport.

‘Zekerheid en perspectief’

Minister Harbers: “Ik wil zekerheid en perspectief bieden aan zowel de luchtvaartsector als aan omwonenden. Dit besluit vormt de basis voor een nieuw evenwicht. Het bevat helaas een moeilijke boodschap voor de luchtvaartsector die nog volop aan het herstellen is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie. De komende periode gaan we het besluit over Schiphol verder uitwerken in samenspraak met omwonenden en alle betrokken stakeholders in de luchtvaart.’’