donderdag, 30. juni 2022 – 13:40 Den HaagIn het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is het initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een minimumuurloon van de PvdA en GroenLinks omarmd. Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daardoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Met de wetswijziging wordt het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur, betekent het initiatiefwetsvoorstel een verbetering van hun inkomen.

Het kabinet streeft ernaar het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 in te voeren.

Het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GL brengt een aantal wijzigingen aan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Zo wordt in artikel 8 van de Wml een minimumuurloon opgenomen, worden het minimum dag- en weekloon geschrapt en blijft het minimummaandloon enkel bestaan als referentiemaandloon voor de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving.

Ook lagere regelgeving – die verwijst naar de huidige versie van artikel 8 – zal aangepast worden om aan te sluiten bij de nieuwe versie van artikel 8. Het gaat om zeventien algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en negen ministeriële regelingen van verschillende ministeries waarin technische wijzigingen worden doorgevoerd. Hiervoor heeft het ministerie van SZW een conceptwijzigingsbesluit en conceptwijzigingsregeling opgesteld.

Iedereen dit dat wil, kan de komende weken (tot en met 28 juli 2022) reageren op de inhoud van deze conceptregelgeving.

Reageer tot en met 28 juli 2022 op de internetconsultatie

Het conceptwijzigingsbesluit en de conceptwijzigingsregeling tot invoering van een minimumuurloon staan nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn mening over de regelgeving geven op Overheid.nl | Consultatie Wijziging Besluit en Regeling uitvoering Wet invoering minimumuurloon (internetconsultatie.nl). Daarnaast vragen we organisaties die een rol hebben in toezicht en uitvoering van de lagere regelgeving om een uitvoeringstoets.

Na sluiting van de reactietermijn wordt de input gewogen en verwerkt in het conceptwijzigingsbesluit en de conceptwijzigingsregeling en wordt het verdere wetstraject doorlopen.