vrijdag, 29. januari 2021 – 8:47 Update: 29-01-2021 15:14
Twee keer meer als in 2019

‘De gespaarde 42 miljard euro is dubbel zoveel als het bedrag dat in 2019 werd gespaard. De voornaamste redenen hiervoor zijn de contactbeperkende maatregelen en de toegenomen economische onzekerheid tijdens de coronacrisis’, aldus DNB. 

Vrij opneembaar

Bij het onderbrengen van deze besparingen lijken de huishoudens een voorkeur te hebben voor liquide spaarvormen, aangezien het overgrote deel van de besparingen terecht kwam op betaalrekeningen en vrij opneembare spaarrekeningen.

Verdubbeling spaar- en betaaltegoeden

Nederlandse huishoudens hadden eind 2020 ruim 487 miljard euro op hun betaal- en spaarrekeningen bij Nederlandse banken staan. Dat is bijna 42 miljard euro meer dan een jaar eerder. De helft van deze 42 miljard euro stalden de huishoudens op hun vrij opneembare spaarrekeningen, terwijl het saldo op hun betaalrekeningen steeg met 20 miljard euro. Vergeleken met voorgaande jaren is de toename van de spaar- en betaaltegoeden bij banken exceptioneel hoog. In 2019 bedroeg deze nog 21 miljard euro, de jaren daarvoor namen de tegoeden nog minder hard toe.

Coronacrisis

De belangrijkste oorzaak voor de exceptionele toename in 2020 is de coronacrisis. De daarmee gepaard gaande maatregelen zorgden ervoor dat de besparingen flink toenamen. Het beschikbare inkomen van de meeste huishoudens bleef mede door de omvangrijke overheidssteun op peil, terwijl de (gedeeltelijke) lockdowns en economische onzekerheid zorgden voor een forse daling van de consumptie. 

Spaarquote

De spaarquote, die de verhouding tussen de besparingen en het beschikbare inkomen weergeeft, komt volgens de meest recente ramingen uit op 11,1% in 2020. Ter vergelijking, in 2019 was deze nog 3,1%.