maandag, 24. januari 2022 – 9:53 Den HaagHet totaal aantal gepasseerde hypotheken in 2021 is 479.007 met een volume van € 118,7 miljard. Dat is een flinke stijging van het volume met 14% ten opzichte van 2020 toen het volume nog € 104 miljard bedroeg (met 435.285 passeringen). Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk) over de particuliere hypotheekmarkt.

De totale particuliere hypothecaire markt, in opgenomen geld exclusief overbruggingen, is in 2021 uitgekomen op € 118,7 miljard. Hiervan was € 81,4 miljard bestemd voor de aankoop van een woning en € 37,3 miljard betrof de niet kopersmarkt. In 2020 was het volume van de koopmarkt nog € 74 miljard, dat is 10% minder dan afgelopen jaar terwijl het aantal hypotheken voor kopers gelijk bleef met 245.000 passeringen.

Gemiddelde hypotheekbedrag kopers 10% omhoog

Een koper leende in 2021 gemiddeld € 332.000 en een niet-koper € 160.000. In 2020 was dit nog € 302.000 om € 158.000. Het aantal kopers van een nieuwbouw woning is afgelopen jaar met 2.000 woningen licht gestegen naar bijna 40.000 woningen. Het volume steeg bij die groep van € 13,7 miljard naar € 14,8 miljard.

December recordmaand

Het passeervolume van de maand december steeg naar een recordhoogte van € 12,5 miljard. Dit heeft vermoedelijk te maken met renteverhogingen die eind oktober zijn doorgevoerd.