vrijdag, 29. oktober 2021 – 14:47 Update: 29-10-2021 16:58
Hogere tarieven vanwege coronacrisis

Schiphol presenteerde vrijdag de nieuwe tarieven voor de periode 1 april 2022 t/m 31 maart 2025 aan luchtvaartmaatschappijen. ‘Een belangrijk deel van de tariefstijging is het gevolg van de coronacrisis. COVID-19 heeft een ongekende impact op de luchthaven, ook financieel. Over de jaren 2020 en 2021 loopt Schiphol naar verwachting 1,6 miljard aan inkomsten mis’, aldus Schiphol. Door zelf fors in kosten te snijden, extra leningen aan trekken en een eigen bijdrage van 145 miljoen beperkt Schiphol de verrekening over de komende drie jaar tot 318 miljoen euro.

Stimulans schonere en stillere vliegtuigen

Schiphol versterkt de stimulans voor het gebruik van stillere en schonere vliegtuigen, introduceert een stikstofheffing en biedt luchtvaartmaatschappijen een financiële stimulans voor het gebruik van duurzame brandstoffen.

Verrekenen misgelopen inkomsten

‘Onze tarieven stimuleren duurzaamheid en zijn concurrerend,’ zegt CFO Robert Carsouw van Schiphol. ‘We begrijpen dat een verhoging in deze tijd heel lastig is. Luchtvaartmaatschappijen en wij maken als gevolg van de Covid-crisis een ongekend moeilijke periode door. We moeten alle zeilen bijzetten. Met de nieuwe tarieven verdelen we de lasten en beperken we de komende drie jaar de verrekening van gemiste inkomsten. De tarieven zijn de uitkomst van zorgvuldig overleg met de luchtvaartmaatschappijen. Daarbij houden we de balans in het oog tussen onze concurrentiepositie, verduurzaming en ieders financiële positie.’

Tariefstijging

Na afweging van alle belangen komt Schiphol tot een tariefstijging van 9% in 2022, 12% in 2023 en 12% in 2024. Cumulatief is dat 37%. In het oorspronkelijke voorstel was dat 42%, maar Schiphol heeft dit naar beneden bijgesteld na de consultatie met de luchtvaartmaatschappijen.

Vijf keer meer betalen bij vervuilend toestel

Schiphol vergroot de stimulans voor het gebruik van stillere en schonere toestellen. Voor het gebruik van de meest lawaaiige en vervuilende toestellen betalen luchtvaartmaatschappijen straks vijf keer meer dan wanneer zij het meest stille en schone toestel gebruiken. Ook stijgen de tarieven voor landen en opstijgen in de nacht (23.00 uur – 06.00 uur). Afhankelijk van het type toestel kan dat oplopen tot een tarief dat 600% hoger ligt dan het basistarief overdag. 

Stikstofheffing en geld toe bij duurzame vliegtuigbrandstof

Nieuw is een heffing voor de uitstoot van stikstof. Per uitgestoten kilogram stikstof tijdens landen of stijgen betalen luchtvaartmaatschappijen 4 euro. Ook introduceert Schiphol een nieuwe stimulans voor het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof. Luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol biobrandstof of synthetische brandstof tanken, ontvangen respectievelijk 500 euro en 1000 euro per ton duurzame brandstof. Vooralsnog kan deze bijdrage in drie jaar oplopen tot 15 miljoen euro.