dinsdag, 2. maart 2021 – 10:23
Van het eerste op het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal werkenden met 173 duizend, een historisch sterke daling. In de loop van 2020 groeide de werkzame beroepsbevolking weer, maar dat gold niet voor het werk in dienstverlenende beroepen. In het vierde kwartaal van 2020 werkten in totaal 723 duizend mensen in een dergelijk beroep. Dat zijn er 93 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019. Het gaat vrijwel geheel om een daling van het aantal mensen die werkzaam zijn als kelner, barpersoneel of keukenhulp. Andere beroepsklassen groeiden juist. In bedrijfseconomische en administratieve beroepen werkten in het vierde kwartaal ruim 1,7 miljoen mensen, 81 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2019. Het gaat vooral om een toename van bedrijfskundigen en organisatieadviseurs, alsmede transportplanners en logistiek medewerkers.

Vooral instroom ingezakt

De krimp van het aantal werkenden met een dienstverlenend beroep hangt samen met de aard van de verschillende lockdowns. Hierdoor raakten in 2020 niet alleen meer mensen zonder werk dan in de jaren ervoor, ook de instroom daalde. Vanwege het sluiten van onder meer cafés en restaurants eind maart en opnieuw half oktober, had het weinig zin om werk te zoeken als kelner of keukenhulp. In andere beroepen, zoals in de transport en logistiek, raakten na maart 2020 ook relatief veel mensen zonder werk, maar daar viel de instroom in werk minder ver terug dan in de dienstverlenende beroepen.

Terugloop uitsluitend bij flexwerknemers

Dat werk vinden voor meer mensen moeilijker werd, was goed te zien bij flexwerknemers. In het tweede kwartaal van 2019 begonnen er op de arbeidsmarkt nog 241 duizend mensen als flexwerknemer. In het tweede kwartaal van 2020 was dat aantal gekrompen tot 158 duizend. Daarnaast raakten er vorig jaar in het tweede kwartaal 193 duizend flexwerknemers zonder werk, tegen 138 duizend in het tweede kwartaal van 2019. Ondanks enig herstel in het verdere verloop van het jaar was eind 2020 uitsluitend het aantal flexwerknemers afgenomen. Eind 2020 waren dit er 177 duizend minder dan eind 2019. Voor meer dan de helft ging het om dienstverlenende beroepen. Het aantal vaste krachten en zelfstandigen nam wel toe.