donderdag, 13. mei 2021 – 12:17 Update: 13-05-2021 12:19 UtrechtUit het onderzoek, uitgevoerd door het European and Regional Affairs Consultants (ERAC), blijkt dat sinds 2014 724 miljoen euro aan EU-subsidies is terechtgekomen in de provincie Utrecht, verdeeld over 2.355 Europese projecten. ‘Dit heeft geresulteerd in een extra investeringsimpuls van €984 miljoen en een werkgelegenheidseffect van 13.511 banen’, zo meldt de provincie Utrecht.

Wezenlijk belang

‘Europese investeringen zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de Utrechtse kennis en economie. Om beter inzicht te krijgen in de Europese geldstromen naar de provincie Utrecht, heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren’, aldus de provincie.

Utrecht doet het goed

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat organisaties en overheden gebruik maken van de Europese subsidies. Gedeputeerde Robert Strijk vertelt hierover: ‘Met onder andere webinars en trainingen informeren en adviseren we organisaties en overheden hoe zij gebruik kunnen maken van de subsidies. Het is echter in de meeste gevallen aan organisaties en overheden zelf om de aanvragen te doen. Ik vind het dan ook mooi om te constateren dat de regio het erg goed doet en met €564 per inwoner, op de provincie Groningen na, de meeste euro’s uit Europese programma’s haalt’.

Utrechtse kenniscluster

De provincie Utrecht heeft de grootste kennisconcentratie in Nederland. Utrechtse kennis- en onderzoeksinstellingen trekken dan ook de meeste Europese subsidies aan; ruim €419 miljoen. Het betreft grootschalige onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van bijvoorbeeld medisch onderzoek, digitalisering, duurzame energie of elektrisch vervoer.

Bijdragen aan innovatieprojecten en maatschappelijke opgaven

Uit het rapport blijkt tevens dat het Utrechtse bedrijfsleven 1.275 keer succesvol de weg naar Europese subsidies heeft gevonden waarmee ze in totaal €139 miljoen aan Europese middelen hebben ontvangen. 538 keer ging het daarbij om het regionale MKB. Hierdoor zijn innovatieve producten en diensten versneld ontwikkeld en uitgerold, bijvoorbeeld op het gebied van waterstoftechnologie of digitalisering.

136 miljoen naar overheden uit de regio

Bij de overheden uit de regio is €136 miljoen aan Europese subsidies terechtgekomen. Het geld ging onder meer naar projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie, natuurbehoud of gezond stedelijk leven. Het gaat daarnaast naar kleinschalige sociale projecten die de duurzame inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt bevorderen.

Directe leningen en garanties

Tevens laat de inventarisatie zien dat buiten de reguliere subsidies de Europese Investeringsbank (EIB) €1,78 miljard aan directe leningen en garanties heeft verstrekt aan organisaties uit de provincie Utrecht waarmee ook grote infrastructurele projecten zijn gefinancierd.

Europese programmaperiode 2021-2027

In de komende Europese programmaperiode 2021-2027 bedraagt de Europese begroting €1.824 miljard.