dinsdag, 16. februari 2021 – 10:11 Update: 16-02-2021 11:09 Den HaagVolgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze krimp volgt op de grootste economische krimp en groei ooit door het CBS gemeten. In het tweede kwartaal nam het bbp af met 8,5 procent, om vervolgens met een groei van 7,8 procent in het derde kwartaal gedeeltelijk te herstellen. De krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal is vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens. De toegenomen investeringen dempten de economische krimp.

Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2020 bekend. Het bbp is vorig jaar met 3,8 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze achteruitgang is net iets sterker dan de krimp in 2009 van 3,7 procent door de kredietcrisis en is daarmee de sterkste krimp ooit door het CBS gemeten.

Huishoudens hebben in het vierde kwartaal 1,4 procent minder besteed dan in het derde kwartaal van 2020. Verder daalde de overheidsconsumptie met 0,1 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 1,0 en 1,1 procent toe. De investeringen ten slotte stegen met 1,8 procent.

Vooral de gekrompen productie in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca had een groot aandeel in de krimp van het bbp. De zakelijke dienstverlening, de industrie en de informatie- en communicatiesector droegen juist positief bij aan de economische ontwikkeling. 

Invloed van de coronacrisis op de eerste berekening

Door de coronacrisis zijn de groeicijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de eerste berekening gebruikelijk is. Zie hiervoor een toelichting.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de krimp van de economie in 2020. 

Bbp krimpt met 3,8 procent in 2020

Volgens de eerste berekening is het bbp in 2020 met 3,8 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In 2019 groeide de economie nog met 1,7 procent. De krimp is vooral veroorzaakt door de lagere consumptie door huishoudens, maar ook de investeringen en het handelssaldo droegen bij aan de krimp. De overheidsconsumptie groeide wel licht.