donderdag, 13. januari 2022 – 10:23 Update: 13-01-2022 10:36 AmsterdamDe totale CO2-voetafdruk van het Bitcoin-netwerk steeg in 2020 met ongeveer 25% terwijl het aantal transacties daalde met 6%. ‘Dit komt neer op een klimaatimpact van ongeveer 402 kg CO2 per Bitcoin-transactie in 2020’, zo meldt DNB op basis van de eerste resultaten van een nieuwe, door DNB ontwikkelde methode om de CO2-voetafdruk van Bitcoin te meten.

Blockchain

‘Het is van belang om beter zicht te krijgen op de klimaatimpact van op blockchain gebaseerde digitale activa en deze beter vergelijkbaar te maken met bijvoorbeeld conventionele betaalmiddelen’, stelt DNB.

De klimaatimpact per Bitcoin-transactie stijgt

De nieuwe studie past in het werk van DNB om de klimaatimpact van de financiële sector inzichtelijker te maken. De eerste resultaten tonen dat de klimaatimpact in 2020 naar schatting 402 kg CO2 per Bitcoin-transactie bedraagt. Dit is vergelijkbaar met twee derde van de maandelijkse uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden (611 kg CO2 per maand), een stijging van 32% ten opzichte van 2019 betreft. 

Forse toename totale energieverbruik Bitcoin-netwerk

De stijging van de klimaatimpact per transactie kan worden toegeschreven aan een forse toename van het totale energieverbruik van het Bitcoin-netwerk. De totale CO2-uitstoot steeg in 2020 met 25% van 36 naar 45 Megaton, terwijl het aantal transacties met 6% daalde van 119 naar 112 miljoen. 

‘Als waarde Bitcoin stijgt trekt dit meer miners aan’

‘Aangezien de elektriciteitsmix tussen hernieuwbare en fossiele brandstoffen redelijk constant bleef in deze periode, kan de stijging van de CO2-uitstoot bijna volledig worden toegeschreven aan de groei van benodigde rekenkracht van het Bitcoin-netwerk. Verdere groei van het energieverbruik is sterk afhankelijk van de Bitcoin-prijs. Als de waarde van crypto-activa zoals Bitcoin stijgt, trekt dat meer miners aan, die vervolgens meer elektriciteit verbruiken om crypto’s te delven’, aldus DNB. 

Zweden wil EU-verbod op energieslurpende crypto’s

Niet alle crypto’s zijn gebaseerd op een energie-intensief algoritme. Het algoritme van onder andere Bitcoin en Ethereum heeft het grootste energieverbruik per transactie in vergelijking met andere technologieën met vergelijkbare functionaliteit die momenteel beschikbaar zijn. Dit is dan ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld de Zweedse financiële toezichthouder zich recent heeft uitgesproken voor een EU-verbod op crypto’s die gebruik maken van deze energie-intensieve methode.