dinsdag, 18. mei 2021 – 8:25
Consumenten gebruiken steeds minder contant geld. Toch vindt de meerderheid van van hen dat cash beschikbaar moet zijn. Ook de Nederlandse Bank (DNB) en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) onderschrijven het belang van contant geld. In DNB en MOB hebben maatschappelijke organisaties én banken zitting.

Contant geld zorgt voor vertrouwen in (de waarde van) van giraal geld, is een belangrijke back-up voor als het girale betalingsverkeer uitvalt en helpt consumenten om hun uitgaven te controleren.

Consument bepaalt tempo

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is niet ondenkbaar dat het gebruik van cash op een bepaald moment minimaal is. Maar consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo. Niet de banken. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van de Nederlandse Bank en het MOB. Met het instellen van een limiet voor het gratis opnemen van contant geld, gaat de ABN AMRO volledig voorbij aan dit principiële uitgangspunt.’

Onderzoek

DNB heeft op advies van het MOB onderzoek laten uitvoeren naar de maatschappelijke rol van contant geld in de toekomst. Het steekt de Consumentenbond dat ABN AMRO vooruitloopt op de uitkomsten van dat onderzoek. Molenaar: ‘Wat heeft een onderzoek nog voor zin als een van de grote banken maatregelen neemt die vooruitlopen op de uitkomst?’