donderdag, 25. februari 2021 – 9:02 Update: 25-02-2021 9:31
Gemiddeld 0,2 in afgelopen 20 jaar

‘Het producentenvertrouwen ging van 0,6 in januari naar 0,1 in februari. Dat komt doordat de ondernemers minder positief waren over de toekomstige productie en de voorraden. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,2. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7)’, aldus het CBS.

Ondernemers minder positief over toekomstige bedrijvigheid

De ondernemers in de industrie waren in februari minder optimistisch over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook oordeelden zij iets minder positief over de voorraden. Het oordeel over de orderpositie was echter iets minder negatief dan in de voorgaande maand. Eén deelindicator van het producentenvertrouwen is positief: het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Deelindicator

De deelindicator verwachte bedrijvigheid komt in februari precies op nul uit. Dit betekent dat het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen even groot is als het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. De deelindicator oordeel over de orderpositie is negatief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar.

Ondernemers in transportmiddelenindustrie meest positief

De ondernemers in de transportmiddelenindustrie waren in februari het meest positief. In deze bedrijfstak nam het vertrouwen fors toe, terwijl het in de meeste andere bedrijfstakken afnam. De producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in februari het meest negatief.

Productie industrie 0,2 procent lager in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,2 procent lager dan in december 2019. Dat is de kleinste krimp na januari 2020, toen de productie 1,4 procent hoger lag dan een jaar eerder. 

Producentenvertrouwen Duitsland wel omhoog

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) is in februari gestegen. Zowel het oordeel over de huidige bedrijvigheid als over de toekomstige bedrijvigheid verbeterde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis (Duitse CBS)  in december met bijna 2 procent in vergelijking met een jaar eerder.