donderdag, 18. februari 2021 – 9:01 Update: 18-02-2021 9:38
Krimp in voorgaande 8 maanden

In de voorgaande acht maanden krompen de investeringen nog ten opzichte van een jaar eerder. De investeringen in gebouwen, computers, machines en personenauto’s groeiden in december, maar dit werd teniet gedaan door de krimp van de investeringen in vliegtuigen en infrastructuur.

Februari even ongunstig als december 2020

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2020 heeft twee werkdagen meer dan december 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in februari ongeveer even ongunstig als in december. Enerzijds was de stijging van de beurskoersen groter, steeg de bezettingsgraad in de industrie en waren de ondernemers in de industrie minder pessimistisch over hun orderpositie, anderzijds sloeg de groei van de export om in een krimp.

Investeringsradar

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.