In 2020 kwam er 601 miljard kilogram aan goederen Nederland binnen. Dat is bijna 6 procent minder dan in 2019. Tegelijkertijd verliet 529 miljard kilogram aan goederen het land. Het afgevoerde goederengewicht daalde daarmee ruim 5 procent ten opzichte van 2019. ‘Dit zijn de grootste dalingen sinds de economische crisis in 2009. Toen daalden de aan- en afvoer respectievelijk 11 en 8 procent’, zo meldt het CBS woensdag.