vrijdag, 1. juli 2022 – 9:35 Den HaagDe gevolgen van onder meer de oorlog in Oekraïne hebben wereldwijd impact op de economie. Ook de markten waar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op toeziet, worden hierdoor beïnvloed. De hoge prijzen voor energie, benzine en boodschappen brengen een groeiende groep mensen – van wie een groot deel al in een financieel kwetsbare positie zit – in de problemen.

De ACM kan de prijzen niet verlagen maar is in deze marktomstandigheden extra alert op bedrijven die misbruik van de situatie maken. Denk aan bedrijven die consumenten misleiden door niet transparant te zijn over kostenstijgingen en deze verbergen in bijkomende kosten. Of concurrerende bedrijven die met elkaar afspreken hoe zij de hogere prijs voor grondstoffen gaan doorberekenen in de prijzen. Ook ziet de ACM er scherp op toe dat bedrijven de winkels waaraan zij leveren niet met harde of zachte hand dwingen om prijsverhogingen door te voeren. Mensen en bedrijven worden in deze tijden extra hard geraakt door dit soort misbruik. Daarom zal de ACM optreden zodra zij hiervan concrete aanwijzingen heeft. 

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Onze missie is dat we zorgen dat markten goed werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. We hebben geen aanwijzingen dat de hogere prijzen worden veroorzaakt door een gebrek aan concurrentie in Nederland. Maar wij zien wel dat deze situatie veel mensen in problemen brengt. We zullen daarom direct optreden als er bedrijven zijn die misbruik van de situatie maken.’