donderdag, 21. oktober 2021 – 13:35 Update: 21-10-2021 21:43
De hogere raming werkt ook door in de prognoses van de prijsontwikkeling voor 2022, die is bijgesteld van 5 naar 10 procent. Hoewel het aantal transacties daalt, liggen de bedragen hoger dan verwacht en daarom zijn ook de ramingen voor woningaankopen aangepast. In 2021 dalen de transacties met 5 procent en in 2022 jaar met 10 procent, terwijl de raming van vorig kwartaal precies andersom was.

Philip Bokeloh, econoom woningmarkt op het Economisch Bureau: “We zien dat de transacties onder grote druk staan, doordat er zeer weinig woningen te koop staan. Maar liefst acht op de tien huizenkopers bieden noodgedwongen (ver) boven de vraagprijs; met ruim vier ton ligt de gemiddelde koopsom inmiddels anderhalve ton boven het niveau van vijf jaar geleden.”

Woningtekort niet enige verklaring

De explosieve stijging van de huizenprijzen komt voort uit de schaarste aan woningen in combinatie met de historisch lage hypotheekrente. Hierdoor kunnen huizenkopers meer lenen. Deze extra kredietruimte zorgt ervoor dat de huizenprijzen door het dak schieten. Echter volgens Philip en zijn collega’s komt er waarschijnlijk een einde aan de daling van de rente. ”Door de hogere inflatie is de rente op de financiële markten opgelopen en stijgen de kosten van hypotheekverstrekkers. Door de felle concurrentie had dit zich tot dusver nog niet vertaald in hogere tarieven, maar daar is deze week verandering in gekomen,” vervolgt Philip.

Philip gaat daarom ook uit van een lichte stijging van de hypotheekrente. “Dat kan op termijn zorgen voor een minder verhitte markt. De druk op een volgende regering om structurele hervormingen door te voeren, bijvoorbeeld ten aanzien van de fiscaliteit, groeit. Het is dan ook niet uitgesloten dat er opnieuw heilige huisjes zullen vallen.”

Prijsverschil Randstad en provincie blijft groot

Wat de prijsstijging betreft, is er nauwelijks een verschil te zien tussen diverse woningtypes, prijsklassen en bouwjaren. Meer verschil is er tussen de Nederlandse provincies. In de provincies met een gemiddeld lager prijsniveau, zoals bijvoorbeeld Groningen, stijgen de prijzen momenteel het hardst. Maar met € 276.000 ligt de gemiddelde koopsom er nog altijd € 183.000 lager dan in Noord-Holland en € 90.000 onder het nationale gemiddelde. Het prijsverschil tussen de Randstad en de provincies daarbuiten blijft groot.