Het aantal WW-uitkeringen is zowel in Groot Amsterdam als in de rest van Nederland ongekend laag. Eind maart verstrekte het UWV het in Groot Amsterdam 16.625 WW-uitkeringen. Dat zijn er 200 minder dan in februari; een afname van 1,2%. Op jaarbasis daalde het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 41%; landelijk bedroeg de daling 34,8.% De arbeidsmarkt is in zijn geheel krap te noemen. Werkgevers hebben grote moeite om werknemers te vinden, terwijl de arbeidsmarkt voor werkzoekenden juist gunstig is