dinsdag, 31. augustus 2021 – 9:09 Den HaagEind juni 2021 waren er 431 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering, ongeveer duizend meer dan een jaar eerder. Dit is de kleinste jaar-op-jaargroei in vijf kwartalen. In elke leeftijdsgroep bedroeg de groei niet meer dan enkele honderden. Onder personen met een Nederlandse achtergrond is het beroep op de bijstand gedaald, onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond is het gestegen. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn niet meegeteld. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

In de voorgaande vier kwartalen is het verschil met een jaar eerder niet zo klein geweest als in het tweede kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2021 varieerde de jaar-op-jaargroei van het aantal bijstandsgerechtigden tussen ruim 4 duizend en ruim 13 duizend.

In elke leeftijdsgroep geringe toename

In elke leeftijdsgroep waren er iets meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder, maar niet meer dan enkele honderden. Van het derde kwartaal van 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2021 lagen die verschillen, afhankelijk van de leeftijdsgroep, nog tussen ruim 2 duizend en 5,5 duizend.

Minder bijstand onder personen met een Nederlandse achtergrond

In het tweede kwartaal van 2021 waren er ten opzichte van een jaar eerder minder bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond. Tussen deze twee kwartalen nam het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond met 3,5 duizend af. Het is voor het eerst in vijf kwartalen dat in deze groep een daling zichtbaar is. Bij de personen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal personen met bijstand opnieuw toe ten opzichte van een jaar eerder, met bijna 5 duizend. Bij personen met een westerse achtergrond bleef het beroep op de bijstand eind juni 2021 hetzelfde als een jaar eerder. In de vier kwartalen daarvoor was er steeds een jaar-op-jaartoename geweest van rond de duizend.