dinsdag, 9. maart 2021 – 9:03
Het aantal bedrijfsopheffingen steeg in 2020 voor het derde jaar op rij. Doordat het aantal bedrijfsoprichtingen hoger was dan ooit en het aantal faillissementen zeer laag, nam het totaal aantal bedrijven in 2020 overigens toe.

Toename bedrijfsopheffingen vooral in tweede helft 2020

Het aantal bedrijfsopheffingen is ruim 25 duizend hoger dan in 2019 en bovendien het hoogste aantal sinds 2007. De stijging is vooral te zien in het derde en vierde kwartaal van 2020. Afgezet tegen de bedrijvenpopulatie in het vierde kwartaal van elk jaar, steeg het aandeel bedrijfsopheffingen van 5,9 procent in 2018 naar 7,4 procent in 2020.

Meer opheffingen in specialistische zakelijke diensten

Ruim 40 procent van de toename van de bedrijfsopheffingen is toe te schrijven aan de specialistische zakelijke diensten (ruim 10 duizend meer dan in 2019). Dit is ook de bedrijfstak waarin de meeste bedrijven actief zijn. Ook binnen de handelssector (+3,5 duizend) en de informatie- en communicatiesector (+2,8 duizend) nam het aantal bedrijfsopheffingen ten opzichte van 2019 toe.

24 procent van de bedrijfsopheffingen in 2020 was in de specialistische zakelijke dienstverlening, terwijl het aandeel van deze sector in de bedrijvenpopulatie in het vierde kwartaal van 2020 20 procent bedroeg. Het aandeel opgeheven handelaren bedroeg 16 procent, terwijl deze sector een aandeel van 13 procent had in de bedrijvenpopulatie.

Opheffingen van bedrijven met meer dan één werkzame persoon

Bijna 89 procent van de bedrijfsopheffingen betrof bedrijven met 1 werkzame persoon, ruim 10 procent waren bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen en minder dan 1 procent betrof bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen. De toename van het aantal bedrijfsopheffingen vond ook vooral plaats bij bedrijven met 1 werkzame persoon (+25,3 duizend). Bij bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen was het aantal met 14,7 duizend zelfs iets lager dan in 2019. Bij bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen waren 1,1 duizend opheffingen, 250 (32 procent) meer dan in 2019.

470 restaurants opgeheven

De meeste bedrijfsopheffingen met meer dan 1 werkzame persoon zijn in 2020 te vinden bij de restaurants, te weten 470, ongeveer 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook stopten 450 cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons en andere eetkramen. Bij de branches met de meeste bedrijfsopheffingen met meer dan 1 werkzame persoon zijn in 2020 relatief veel horecabedrijven, maar staan op de derde en zesde plek ook de detailhandel via internet. Hoewel cafés ook in 2020 in de top 10 staan, verschilt het aantal bedrijfsopheffingen met meer dan 1 werkzame persoon in deze branche niet veel met eerdere jaren.