Het aantal komt overeen met 3,5% van de 18-plussers in Nederland. In de bedrijfstakken overige dienstverlening, waaronder kappers en schoonheidssalons vallen, en in de cultuur, sport en recreatie is relatief veel gebruikgemaakt van de Tozo-regeling. Ook ondernemers in de bedrijfstakken onderwijs, horeca en vervoer en opslag klopten relatief veel aan bij hun gemeente voor steun. Van degenen die een Tozo-uitkering voor levensonderhoud kregen, woonde 23% in een van de vier grote steden, van wie de helft in Amsterdam.

Naast uitkeringen voor levensonderhoud, konden zelfstandig ondernemers binnen de Tozo-regeling ook aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervan hebben 42.000 zelfstandigen gebruikgemaakt in 2020, van wie 35.000 ook een Tozo-uitkering voor levensonderhoud kregen.

De 501.000 ontvangers van een Tozo-uitkering hadden samen circa 330 duizend bedrijven. Ruim 16% procent van die ondernemingen wordt gerekend tot de bedrijfstak specialistische zakelijke diensten waaronder architectenbureaus, advocatenkantoren en belastingconsulenten vallen. Deze bedrijfstak telt met 15,2% van de 1,6 miljoen zelfstandigen in Nederland, de op een na meeste zelfstandigen. In de bedrijfstak met de meeste zelfstandigen: verhuur en overige zakelijke diensten (onder andere schoonmaakbedrijven, beveiligingsdiensten en reisbemiddeling) bevinden zich daarentegen relatief weinig bedrijven van personen met een Tozo-uitkering.