Van de bedrijven met behoefte aan externe financiering wordt 74% belemmerd in hun bedrijfsvoering door corona. Ze zeggen vooral moeite te hebben om vaste lasten en medewerkers door te betalen.

Bijna een kwart (23%) van de succesvolle financieringsaanvragen was dan ook gericht op het overbruggen van een moeilijke periode door corona. Al is voor andere bedrijven het overbruggen van de coronaperiode juist een reden om af te zien van financiering. Ze durven geen verplichtingen aan te gaan omdat corona de groei van hun bedrijf remt.

Bij 16% was uitbreiden van het bedrijf het doel, gevolgd door werkkapitaal en voorraden. Voordat corona zijn intrede deed was het belangrijkste financieringsdoel nog werkkapitaal en voorraden.