Het aantal stoppers lag vorige maand 32% hoger dan in mei vorig jaar. Ook in maart en april 2022 steeg het aantal stoppers afgezet tegen het jaar ervoor. Dat het aantal ondernemingen toch 5,4% hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar komt enerzijds doordat het aantal faillissementen in mei met 161 nog steeds erg laag was en anderzijds door het grote aantal starters.

Vorige maand begonnen 21.345 zelfstandigen aan een nieuw ondernemersavontuur, een toename van 16% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Vooral de zorg (61%) en horeca (67%) zijn in trek bij nieuwe ondernemers. Al kennen deze sterk groeiende sectoren tegelijk een forse toename in het aantal stoppers, respectievelijk 41% en 35%.

Eventcatering

Wat opvalt is dat in de horeca de stijging toe te schrijven is aan één branche, de eventcatering. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld zelfstandige koks en barista’s. „Met het losbarsten van het festivalseizoen en de inhaalslag van allerlei feesten en partijen zijn het hoogtijdagen voor de eventcatering, wat je ook terugziet in een versnelde groei van het aantal starters in juist deze branche”, duidt Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. Het aantal inschrijvingen in de categorie Kantines en Catering laat een stijging zien van liefst 210% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

In de sector gezondheid is de stijging juist gelijkmatig verdeeld over alle branches. Ook lijkt de groei van het aantal starters niet gedreven te worden door een plotselinge groei van de vraag. „Het is vooral een verschuiving van loondienst naar zelfstandige arbeid, met een aanhoudende trend in de toename van het aantal zelfstandigen in de zorg, zowel verpleegkundigen als thuiszorg”, aldus Stam.