Naast bioscopen maakten relatief veel theaters en schouwburgen (69%) gedurende de hele coronacrisis gebruik van steun. Iets minder dan de helft van de hotel-restaurants (47%) en cafés (43%) deden doorlopend een beroep op de steun. Ruim een kwart van de hotel-restaurants en cafés maakte er in vier van de vijf aanvraagperioden gebruik van.

Ruim 26.000 bedrijven (6% van alle bedrijven) met twee of meer werkzame personen ontvingen sinds maart 2020 doorlopend overheidssteun vanuit de NOW-regeling (loonkosten) en/of de TOGS/TVL-regeling (vaste lasten). Tot en met 30 juni 2021 ontvingen bijna 162.000 bedrijven met twee of meer werkzame personen minimaal één periode loonsteun en/of tegemoetkoming voor vaste lasten. Dat komt neer op 39% van alle bedrijven van deze grootte.

Door de eerste lockdown in maart 2020 werden sommige sectoren hard getroffen. Bedrijven deden vooral aan het begin van de coronacrisis, na de eerste lockdown in maart 2020, een beroep op steun (35%). Tijdens de zomermaanden (derde kwartaal van 2020) maakten bedrijven er fors minder gebruik van (14%). Door de versoepelingen nam de noodzaak af of voldeden bedrijven niet meer aan de voorwaarden. Met name tandartsen, rijscholen en kappers, die het tweede kwartaal relatief vaak gebruikmaakten van de maatregelen, deden nauwelijks beroep op vervolgsteun.