Van maart 2020 tot en met september 2021 hebben bedrijven bijna €23,6 miljard aan loonkosten vergoed gekregen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Daarnaast is iets minder dan €7,4 miljard aan vaste lasten vergoed vanuit de regelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De horeca kreeg in anderhalf jaar tijd zowel het grootste steunbedrag vanuit de NOW- als vanuit de TOGS/TVL-regelingen. Binnen de horeca ontvingen restaurants veruit de meeste coronasteun, gevolgd door hotel-restaurants en cafés. Ook de handel heeft met ongeveer €5 miljard een groot beroep gedaan op de steun, de groothandel ontving daarvan het grootste deel. Daarnaast kregen verhuur en overige zakelijke diensten, vervoer en opslag, en nijverheid ieder meer dan €3 miljard vanuit het totale steunpakket.

Grootbedrijf

De meeste steun ter compensatie van de loonkosten is naar het grootbedrijf gegaan. Grootbedrijven zijn bedrijven met 250 of meer werkzame personen, die potentieel ook de hoogste loonkosten hebben. Bijna driekwart van het totale bedrag ging naar de bedrijfstakken horeca, handel, verhuur, vervoer en nijverheid.

Van de tegemoetkoming voor vaste lasten ging 39% naar kleine bedrijven met 2 tot en met 9 werkzame personen. Dit aandeel was het hoogst in de landbouw (69%). Daarna ontvingen middelgrote bedrijven tot 50 werknemers de meeste steun (31%). Met name in de horeca ging relatief veel geld naar middelgrote bedrijven (42%).

Overigens konden tot en met het vierde kwartaal van 2020 alleen mkb-ondernemers een beroep doen op een vergoeding voor hun vaste lasten via de TVL-regeling, daarna stond dit ook open voor grotere bedrijven.

Heropend

Vanwege de lockdown in december 2021 zijn de economische steunpakketten heropend om werkenden en ondernemers weer ondersteuning en zekerheid te bieden. Per medio januari 2022 is vanuit de NOW-5-regeling een tegemoetkoming van circa €750 miljoen toegekend. Daarnaast is per medio januari 2022 ongeveer €350 miljoen toegekend vanuit de regeling TVL-Q4-2021.