Het beeld van de ondernemer die tijdens de coronacrisis in zak en as zat, zal velen nog scherp op het netvlies staan. KVK-adviseur Angèle Magré benadrukt dat er sectoren zijn waarin dit beeld nog steeds overheerst. Maar dat zoveel bedrijven de toekomst weer zonnig inzien, heeft volgens haar een aantal oorzaken.

„De drempel voor financiering is verlaagd en financiers denken vaker mee met de ondernemer. Daarnaast is de economie minder ingestort dan was verwacht en veel bedrijven hebben hun businessmodel aan de situatie aangepast, door bijvoorbeeld online advies en workshops te geven.”

Werkkapitaal

Van de bedrijven met vijf tot twintig werknemers gaat 86,4% het komende jaar positief tegemoet. Wel denkt 9,4% financiering nodig te hebben. „Denk aan groeifinanciering voor investeren in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal voor voorraden en personeelskosten”, aldus Magré die erop wijst dat hoewel de drempel naar financiering is verlaagd, het belangrijk blijft dat ondernemers een goede toekomstvisie hebben.

Ook een klein deel, 2,4%, van de kleinere bedrijven met een ongunstige verwachting zoekt extra geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiering van werkkapitaal voor betalingsachterstanden aan leveranciers, verhuurder en belastingen.

Schuld

Uit het onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven in vergelijking met grotere bedrijven het meest met een schuld stoppen, al gaat het om een relatief beperkt aantal bedrijven. In de horeca stoppen relatief de meeste bedrijven zonder faillissement, maar met een restschuld (0,4%), gevolgd door handel (0,3%), bouwnijverheid (0,1%) en overige branches (<0,1%).

Faillissementen

Het aantal faillissementen is al geruime tijd laag en ondernemers bij alle bedrijfsgroottes verwachten dat dit voorlopig zo blijft. Een vooruitzicht op een faillissement komt het meest voor bij de bedrijfstak overige dienstverlening 0,9%; gevolgd door handel 0,2% en industrie 0,2%. Magré: „De financiële ondersteuning door coronaregelingen NOW, TVL en belastinguitstel beperkt mogelijk het aantal faillissementen.”

Bedrijven in de specialistische zakelijke diensten (85,3%), handel (83,7%), verhuur en overige zakelijke diensten (82,8%) zijn het meest positief gestemd en hebben ook geen financieringsbehoefte. Ook informatie en communicatie (81,9%) en de bouw (81,8%) zijn positief gestemd.

Een positief vooruitzicht mét financieringsbehoefte melden vooral bedrijven in verhuur en handel in onroerend goed, delfstoffenwinning, vervoer en opslag, cultuur, sport en recreatie en horeca. Al zijn er ook bedrijven in de door de beperkingen geraakte branches zoals horeca (3,7%) en cultuur, sport en recreatie (7,4%) die minder positief zijn en een financieringsbehoefte hebben.