„Vakantiegeld lijkt niet als extra buffer te worden ingezet in financieel onzekere tijden. En bestedingen worden ondanks de economische teruggang niet uitgesteld”, meldt ICS donderdag.

Het aantal aankopen in de twee weken dat het vakantiegeld aan de meeste Nederlanders wordt uitbetaald, is vrijwel gelijk aan dezelfde periode in 2019. Er is zelfs sprake van een bescheiden stijging van 1%.

In een aantal productcategorieën is wel sprake van een zichtbare toename van het aantal bestedingen, blijkt uit de cijfers. Nederlanders gaven meer uit aan vermaak zoals attractieparken, film, theater en sport (+26%). Andere productcategorieën die een plus laten zien, hebben veelal een hoger aankoopbedrag, zoals consumentenelektronica van €501 tot €1000 (+21%) en meubels van €501-€1000 (+15%).

„Nederlanders lijken er vooralsnog niet voor te kiezen de hand op de knip te houden”, zegt Glenn Mac Donald van ICS. „Ook is nog steeds sprake van een inhaalvraag en zien we bijvoorbeeld dat veel mensen na twee jaar corona behoefte hebben aan vakantie en ontspanning.”