Hiervoor waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

„Bedrijven doen er alles aan om aan personeel te komen. Werkgevers verhogen de lonen en Schiphol geeft werknemers op de luchthaven tijdelijk een zomertoeslag van €5,25 per uur. Zo’n toeslag betekent een welkome stijging van het jaarinkomen, maar het kan ook betekenen dat zij volgens de Belastingdienst minder recht hebben op huur- en zorgtoeslag en het kindergebonden-budget”, schrijft het Nibud.

Jaarinkomen

Belastingtoeslagen worden gezien als een tegemoetkoming in de kosten, maar zodra het inkomen hoger wordt, wordt de toeslag op zijn beurt lager. De Belastingdienst kijkt daarbij naar het totale jaarinkomen en verdeelt vervolgens de toeslagen over 12 maanden, zodat mensen iedere maand hetzelfde bedrag krijgen.

Nibud wijst er op dat mensen die een tijdelijke zomertoeslag ontvangen, een hoger jaarinkomen krijgen en daardoor dus aan het eind van het jaar het te veel aan ontvangen toeslagen terug zullen moeten betalen.

Terugbetalen

In een rekenvoorbeeld laat het Nibud zien dat die terugvordering al snel in de papieren loopt. „Een alleenstaande die fulltime werkt tegen het minimumloon en € 600 euro huur betaalt, krijgt iedere maand € 287 aan huur- en zorgtoeslag. Bij een zomertoeslag van € 5,25 heeft hij echter nog maar recht op € 164 huur- en zorgtoeslag. Als deze werknemer de loonsverhoging niet tijdig meldt, krijgt hij straks maandelijks ruim € 120 euro te veel die hij later weer zal moeten terugbetalen.”

Het Nibud roept op om de loonsverhoging zo snel mogelijk door te geven aan de fiscus. „Terugbetalen is voor mensen erg lastig omdat zij het geld vaak al hebben gebruikt. We vinden dat dit daarom zoveel mogelijk voorkomen moet worden. We adviseren bedrijven en vakbonden om werknemers met een zomertoeslag te helpen met het zo snel mogelijk doorgeven van het te verwachten jaarloon aan de Belastingdienst. Hun toeslagen kunnen daar dan op worden aangepast.”