In de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) was het verzuim 10,4 procent en in de kinderopvangsector 10 procent in het eerste kwartaal van 2022. Niet eerder werd in Nederland in een bedrijfstak een verzuim van 10 procent of meer gemeten. „Dit zijn branches waarbij het personeel vaak in contact is met cliënten. De omicronvariant laaide in het begin van dit jaar flink op en daarvan zie je de effecten terug in de cijfers,” verklaart Peter Hein van Mulligen.

In de horeca is de grootste stijging te zien qua ziekteverzuim. Lange tijd was dit juist een sector met weinig ziek personeel, maar in de eerste drie maanden van 2022 was er een ziekteverzuim van 6 procent en daarmee was het verzuim hoger dan in de meeste andere bedrijfstakken.

Door deze hoge verzuimcijfers in combinatie met de enorme krapte op de arbeidsmarkt dreigen veel sectoren vast te lopen.