De 12.000 werkgevers van wie de aanvraag al is toegekend, hebben samen zo’n 244.000 mensen in dienst. In totaal is voor €369 miljoen aan voorschot overgemaakt. De overige aanvragen zijn nog in behandeling, laat UWV weten.

UWV benadrukt ook dat het aantal aanvragen flink hoger dan in de zesde periode NOW (juli-september 2021), toen er na twee weken een kleine 9000 aanvragen binnen waren. Werkgevers kunnen sinds 13 december een aanvraag indienen voor de zevende periode NOW.

Maximale omzetverlies

Het maximale omzetverlies dat kan worden opgegeven, was aanvankelijk 80%, maar is door het kabinet verhoogd naar 90 procent, in verband met de volledige lockdown. Omdat de aanvraagperiode al loopt, blijft de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming wordt gerekend met maximaal 90% omzetverlies.

De volledige lockdown die op 19 december is ingegaan, heeft volgens UWV niet meteen geleid tot een toename van het aantal aanvragen. Werkgevers hebben ook nog ruim de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor de zevende periode NOW.

Het aanvraagloket blijft nog een maand open na afloop van de NOW-periode, namelijk tot en met 31 januari 2022. Dat maakt dat werkgevers de mogelijkheid hebben om een nog betere inschatting van hun omzetverlies te maken en zo het risico van een terugvordering achteraf te verkleinen.