Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het tweede kwartaal van 2021. Met 6,5% verzuim is het ziekteverzuim in de sector zorg & welzijn bijna 40% hoger dan gemiddeld in de arbeidsmarkt, waar 4,7% van de dagen wordt verzuimd. Ook is het een stuk hoger dan een jaar eerder, toen nog 6,1% van de dagen werd verzuimd.

De coronapandemie lijkt niet zo’n grote rol te spelen in het ziekteverzuim in de zorgsector, signaleert CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „De toename van het verzuim ligt helemaal in lijn met eerdere jaren, het neemt namelijk al jaren toe. In het tweede kwartaal van 2020 zagen we wel een sterke toename vanwege corona, maar er zijn veel meer oorzaken waardoor het ziekteverzuim oploopt.”

Vergrijzing

Zo speelt vergrijzing een rol, zegt Van Mulligen. „De zorg is niet de meest vergrijsde sector van Nederland, maar het personeel is er wel ouder dan gemiddeld. Oudere werknemers melden zich niet vaker ziek, maar het duurt vaak wel langer. Dat zie je terug in de verzuimcijfers.”

Ook toenemende werkdruk zal een rol spelen, denkt de hoofdeconoom. „We weten ook dat zorgmedewerkers relatief vaak vervelende interacties hebben met patiënten en bezoekers. Dat kan leiden tot toenemende stress en langdurige uitval door burn-outs.”

In de sector verpleging, verzorging en thuiszorg is het verzuim met 7,9% het allerhoogst. Toch is het verzuim hier niet toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Voorrang

Bij de presentatie van de cijfers over het laatste kwartaal van 2020 leek corona wel een duidelijke oorzaak van de snelle toename van het verzuim in de zorgsector. Personeel raakte besmet met het uit China overgewaaide virus of moest thuis wachten op de uitslag van een coronatest.

Zorgpersoneel kreeg mede om deze reden voorrang bij de vaccinaties tegen de ziekte. Desalniettemin is het verzuim blijven toenemen. „Corona is natuurlijk lang niet de enige reden voor mensen om zich ziek te melden. Er zijn vele andere oorzaken, vergrijzing en de toenemende werkdruk horen daarbij”, verklaart Van Mulligen.

Ook in de gehandicaptenzorg (7,2%) en kinderopvang (6,9%) is het verzuim hoger dan gemiddeld in de sector. In de kinderopvang is het ook nog eens het sterkst toegenomen. Was dat een jaar eerder nog 5,8%, nu is dat 6,9%.

Bij huisartsen en gezondheidscentra is het verzuim met 5,3% lager dan gemiddeld in de zorgsector, maar loopt het al wel drie jaar sterk op. Een jaar eerder was het nog 4,6%.