Verzekerd bij val van trap

Amsterdam – Een Duitse werknemer die viel en een ruggenwervel brak toen hij ’s ochtends tussen zijn bed en zijn telewerkplek uitgleed op de wenteltrap tussen zijn slaapkamer en thuiskantoor, moet van zijn werkgever alle kosten die hij daardoor moest maken vergoed krijgen.